Nieuwsbericht

Gedwongen toewijzing AMHK aan jeugdzorg?

27 februari 2014 | 1 minuut lezen

De Federatie Opvang heeft in een brief aan de vaste kamercommissie van VWS aangegeven dat door tijdsdruk gemeenten grofweg worden gedwongen voor de bureaus jeugdzorg te kiezen als het gaat om uitvoering van het AMHK. Een AO stond gepland op 6 maart, maar is uitgesteld.

Dat is een slechte zaak, omdat gemeenten nu vanwege financiële reden hun keuze moeten bepalen, en geen rekening kunnen houden met inhoudelijke overwegingen. Dat kan ten koste gaan van de toegankelijkeheid, effectiviteit en vroegsignalerende functie van het AMHK.

De MOgroep heeft in reactie op de AMvB voor het AMHK al gewezen op de noodzaak en het belang van laagdrempeligheid van het AMHK, en de wijkgerichte aanpak.

Zie ook de brochure van de MOgroep over de meerwaarde van het sociaal werk, de wijkteams en de AMHK vanuit maatschappelijke dienstverlening bij huiselijk geweld.

De MOgroep staat achter de inhoud van de brief van Federatie Opvang (FO). De FO trekt over het algemeen gezamenlijk met de MOgroep en GGD op in het trajekt AMHK. Deze 3 partijen gaan over de SHG's (Steunpunten Huiselijk Geweld) in Nederland. De SHG's gaan samenvallen met de AMHK (Meldpunten Kindermishandeling) van Jeugdzorg. Waar de FO extra oog heeft voor vrouwenopvang, ligt voor de MOgroep ook het accent op integrale aanpak, laagdrempeligheid en vroegsignalering.

Zie ook de website van de VNG. En het Nji.

Lid worden