Nieuwsbericht

Sectorplan W&MD goedgekeurd

14 februari 2014 | 1 minuut lezen

De MOgroep heeft samen met de vakbonden in november 2013 een sectorplan bij de Rijksoverheid ingediend, met de vraag om financiële steun voor branche W&MD, zodat we kunnen investeren in de kwaliteit en mobiliteit van werknemers en het management in de branche. We zijn bijzonder blij te kunnen melden dat die aanvraag grotendeels zal worden gehonoreerd.

Het ministerie van SZW heeft donderdagavond 13 februari bekend gemaakt dat de sectoren Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg als derde sector (na de bouw en de uitzendbranche) extra financiële middelen beschikbaar krijgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft FCB laten weten dat het sectorplan grotendeels wordt goedgekeurd.

Dat is goed nieuws, want de branche kan daarmee investeren in personeel van de sector, duurzame inzetbaarheid en veranderingen in de arbeidsmarkt en scholing. De grote bezuinigingen en de decentralisaties die een professionaliseringsslag vereisen, brachten de afgelopen jaren de ondernemers en werknemers in de branches in een moeilijke positie.

Het betreft in totaal een aanvraag van ruim 9 miljoen voor onze branche, waarvan het ministerie 50% bijdraagt, de werkgevers die trajecten inkopen voor hun werknemers 32% en FCB 18%.

De kern van het sectorplan W&MD:

* voorlichtingsbijeenkomsten voor 8000 werknemers over duurzame inzetbaarheid en loopbaan;
* scholingstrajecten voor 5000 medewerkers om nieuwe competenties te ontwikkelen;
* loopbaantrajecten voor 1300 medewerkers die niet langer werkzaam kunnen blijven bij hun
   organisatie;
* omscholingstrajecten voor 300 medewerkers gericht op vrijwillige uitstroom;
* regionale experimenten gericht op intersectorale en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.

Het ministerie is voornemens de maatregelen behoud vakkrachten en instroom van jonge en nieuwe professionals niet in deze vorm te honoreren. Daarover gaan we nog in overleg.

Het wachten is nu op de formele beschikking en de concrete voorwaarden vanuit het ministerie, zodat duidelijk wordt waarmee we slag kunnen met elkaar. Daarna worden de welzijnsorganisaties  geïnformeerd op welke wijze zij gebruik kunnen maken van deze extra middelen.

Het bericht van het ministerie vindt u hier.