Nieuwsbericht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar Kamer

15 januari 2014 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. De MOgroep zal de komende dagen de tekst naast de conceptversie leggen en de wijzigingen beoordelen naar de visie en maatstaven van de lidorganisaties van de MOgroep. Daarna worden nieuwe lobbyacties uitgezet.

Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Gemeenten werken binnen de nieuwe Wmo actief samen met de zorgverzekeraars bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen. Deze samenwerking is de sleutel voor het bieden van zorg en ondersteuning via de sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige is daarbinnen een belangrijke schakel tussen welzijn, ondersteuning en zorg.

De MOgroep heeft er sterk voor gepleit dit in de wet op te nemen. Zie MOgroep/Zorgmarktadvies 'Investen in de voorkant loont', en eerdere stukken als Preventie loont, de MOgroep Denktank samenwerking zorgverzekeraars-gemeenten, en Wachtwoord preventie.

Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Gemeenten krijgen €3,9 miljard voor de nieuwe verantwoordelijkheden. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden. Zie de website van VWS, en hier vindt u de Wettekst, een graphic Nieuwe Wmo in beeld, het Memorie van Toelichting, en een nader rapport Wmo.

Lid worden