Nieuwsbericht

Top 10 beschermende factoren jeugd

22 oktober 2013 | 1 minuut lezen

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een top tien samengesteld van beschermende factoren die bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen. Onder andere sociale binding, betrokkenheid en erkenning spelen hierin een grote rol. 

In het document schrijft het NJi dat beleidsmakers zich tot voor kort altijd richtte op de preventie van risico’s en problemen in de ontwikkeling van kinderen. Sinds kort is er steeds meer aandacht voor factoren die een positieve ontwikkeling van kinderen bevorderen. Het gaat dus niet alleen om het verminderen van probleemgedrag, maar ook om de mogelijkheden van kinderen en hun opvoeders te vergroten. Daarbij moet men niet alleen aandacht besteden aan het individu en op het groeps- en gezinsniveau, maar ook aan de vriendengroep, de school en de wijk. Kortom, de gehele sociale omgeving waarmee kinderen te maken hebben.  

Het NJi heeft een tiental beschermende factoren samengesteld, die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen. De eerste drie zijn sociale binding, kansen voor betrokkenheid en prosociale normen. Sociale binding is de band die kinderen hebben met het gezin, vrienden, school en de wijk. De kwaliteit van deze relaties spelen een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast moeten kinderen kansen voor betrokkenheid krijgen. Als kinderen betrokken worden bij de sociale verbanden waar van zij deel uitmaken, heeft dat een positieve invloed op de ontwikkeling. Ook belangrijk zijn zogenoemde prosociale normen. Een omgeving waarin duidelijke normen en waarden voor positief gedrag gelden, draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van jeugdigen. 

Andere factoren zijn erkenning en waardering voor positief gedrag, steun van belangrijke volwassenen in de omgeving, een constructieve tijdsbesteding, competenties (sociale, emotionele en gedragsmatige), cognitieve vaardigheden, schoolmotivatie en een positieve identiteit. 

In het document geeft het NJi ook aan hoe gemeenten en voorzieningen de top tien van beschermende factoren kunnen gebruiken bij het maken van jeugdbeleid. Welzijnsorganisaties kunnen kunnen met hun aanbod bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen en hen tegelijkertijd beschermen tegen risicofactoren.

Lid worden