Nieuwsbericht

Activiteiten rond behoud Maatschappelijke Stages

27 september 2013 | 2 minuten lezen

Petitie: Jong geleerd is oud gedaan
De petitie 'Jong geleerd is oud gedaan' ten behoeve van het behoud van de Maatschappelijke stage, is op 24 september door het Utrechtse samenwerkingsverband Maatschap+ aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van OCW. Deze petitie was door een groot aantal bij de MaS  betrokken organisaties getekend.

Bij het aanbieden van de petitie waren namens vrijwilligerscentrales en makelaars de Vrijwilligerscentrale Utrecht, Nijmegen en Den Haag aanwezig. De stagebiedende organisaties waren vertegenwoordigd door vereniging NOV en Protestantse Diaconie Amsterdam. De NOV is lid van de MOgroep. De MOgroep is van mening dat de Maatschappelijke Stages een belangrijke pijler zijn onder de Participatiemaatschappij. Een beter instrument is nauwelijks denkbaar om elke Nederlander op jonge leeftijd via de MaS bewust te maken van nut, noodzaak en vanzelfsprekendheid om 'iets sociaals' te doen.

Vervolg en Rutte
Het CDA heeft ondertussen een gesprek met premier Rutte afgedwongen over de maatschappelijke stages. Dat meldt het AD. Ook de MOgroep bekijkt of en welke stappen er gezet kunen worden.

Namens scholen en leerlingen waren vier leerlingen uit Utrecht aanwezig die na het aanbieden van de petitie het boekje “Indruk in afdruk”, maatschappelijke stage in beeld aan de aanwezige Tweede Kamerleden hebben aangeboden.  
 
De reacties over de petitie waren over het algemeen positief en men heeft toegezegd het behoud van de MaS op de agenda te zetten. Er is tevens veel media aandacht geweest o.a. door de Volkskrant, Trouw, Gelderlander, 1 Vandaag jongerenpanel.

De petitie, de teksten van degenen die gesproken hebben en alle achterliggende documenten worden door de griffie onder de commissieleden verspreid en gearchiveerd zodat deze voor andere Kamerleden beschikbaar zijn.

In vervolg op het aanbieden van de petitie zal naar alle waarschijnlijkheid in de week van 1 oktober een digitale stemming op de petitie mogelijk zijn om de ingediende petitie kracht bij te zetten. Voor het tekenen van deze digitale petitie worden via diverse netwerken belanghebbenden bij het behoud van de MaS benaderd. Iedereen kan de link van deze digitale petitie doorsturen naar anderen.

Op 25 september is het wetsvoorstel voor afschaffing van de verplichte MaS ingediend. Door de ondergetekenden wordt met een aantal leden van de Vaste Kamercommissie contact onderhouden t.b.v. de voortgang en nieuwe acties.

  

Lid worden