Nieuwsbericht

Buurthuis en beheer: geen blauwdruk voor succesvolle inzet vrijwilligers

Monique Kaasjager
18 juli 2013 | 1 minuut lezen

Buurthuizen: geen blauwdruk voor succesvolle inzet vrijwilligers. Dit artikel is verschenen in het bibliotheekblad. Het geeft veel zinvolle informatie die u kunt gebruiken als in uw gemeente de discussie over buurthuizen en zelfbeheer speelt.

Gemeenten vragen steeds vaker van burgers om gemeenschapsvoorzieningen als buurthuizen, kulturhusen en dorpshuizen overeind te houden. Maar lukt het om voldoende bekwame vrijwilligers te vinden en wat is dan nog de rol van de professional? En welke factoren beinvloeden het succes van het inzetten van vrijwilligers? Gelden die ook voor bibliotheken?

Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat al honderd buurthuizen dicht zijn door gemeentelijke bezuinigingen en dat vele andere met sluiting worden bedreigd. In Amsterdam en Den Haag is een derde van de traditionele wijkcentra gesloten; Amersfoort wil alle elf wijkcentra overdragen aan buurtinitiatieven. De MOgroep, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, stelt dat bezuinigingen de afgelopen twee jaar bijna 6000 arbeidsplaatsen hebben gekost: buurtregisseurs, opbouwwerkers, buurtbeheerders.

In het artikel komt ook Marijke Vos, bestuursvoorzitter van de MOgroep, aan het woord: Zij vindt het te simpel gedacht van beleidsmakers dat burgers ‘zomaar’ het initiatief zullen nemen om een buurthuis draaiende te houden. ‘Burgers kunnen en willen veel zelf, maar is er altijd iets van professionele ondersteuning nodig om op terug te vallen. Steun van de gemeente bij de voortzetting van een buurthuis is hard nodig. Vaak blijft ook de aanjaagfunctie voor ideeën van een welzijnsorganisatie nodig. En ondersteuning bij administratieve vragen, verzekeringen, continuïteit, enzovoort.’.

Tekst artikel: Femke van den Berg 

In de bijlage het artikel uit het Bibliotheekblad.

Bijlagen

Lid worden