Nieuwsbericht

Miljoenen besparen met zorg, verzekeraars en gemeenten

5 juli 2013 | 2 minuten lezen

De MOgroep heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat slim samenwerken in de wijk het welzijn van burgers verhoogt, en zorgkosten verlaagt. Burgers kunnen met de juiste begeleiding (langer) thuis wonen en doen minder snel een beroep op zorgvoorzieningen. Met minder hulpverleners, door meer zelf op te pakken en met de steun van vrienden en familie. Ook heeft de MOgroep advies laten opstellen hoe deze samenwerking gestimuleerd en verankerd kan worden.

Het onderzoeksrapport Welzijn+Zorg = WinWin toont aan dat zorgvuldige preventieve oplossingen zorgkosten verlagen. Toch is investeren in deze manier van werken niet vanzelfsprekend, omdat de opbrengst van de investering niet terechtkomt bij de investeerder zelf. Het moet dus georganiseerd worden. Het adviesrapport Investeren aan de voorkant loont stelt dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken zouden moeten maken om deze investering in participatie en preventie concreet vorm te geven. Dat bespaart gemeenschapsgeld.

Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, heeft het advies en onderzoeksrapport vrijdag 5 juli 2013 overhandigd aan Pieter Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland, Erik Dannenberg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

Slim samenwerken
Met beginnende dementie toch thuis blijven wonen. Of niet wéér dakloos worden. Dat kan als zorgpartijen lokaal samenwerken met welzijn. Slim samenwerken in de wijk bespaart miljoenen.
Dat blijkt uit een SROI-onderzoek Welzijn + Zorg = WinWin van Stade Advies in opdracht van de MOgroep.

Stade onderzocht vier projecten: in Den Haag (dak- en thuislozen); in Groningen (SamenOud), Zwolle (Meer Kracht, Minder Zorg) en Amersfoort (Thuisbegeleiding door stagiaires). De projecten zijn een initiatief van de betrokken welzijnsorganisaties.

Door SamenOud kunnen ouderen langer thuis blijven wonen door samenwerking tussen welzijn, artsen, zorg en vrijwilligers; krijgen in Amersfoort kwetsbare mensen thuisbegeleiding van stagiaires, die zo ook een stageplek hebben. In Den Haag worden daklozen beter en langer, simpel begeleid waardoor ze niet meer terugvallen. Met deze preventieve manier van werken voorkom je dat mensen vereenzamen, ziek worden of in een zorginstelling terecht komen.

Rendement naar zorgverzekeraars..
Elke geïnvesteerde euro levert tussen de 1,64 – 2,97 op. De investering om deze werkwijzen te bekostigen werden gedana door de welzijnsorganisaties, en de gemeente. Uit het onderzoek bleek dat ook als de zorgverzekeraars niet investeerden in deze samenwerkingsverbanden, zij wel het meest profiteren, doordat zij zorg niet hoefden te bekostigen.  

Grote lokale veranderingen
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor welzijn èn zorg voor kwetsbare burgers. De sociale infrastructuur moet opnieuw worden uitgevonden. De betaalbare oplossing is wijkgericht werken, dichtbij de mensen. Welzijnsorganisaties blijken vaak de motor te zijn van inventieve nieuwe manieren om burgers te ondersteunen. Het is aan gemeenten, overheden om deze samenwerking en dus besparing op zorgkosten, te stimuleren. Besparing op zorgkosten = besparing op gemeenschapsgeld.

De prikkel en de overheid
Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “De grote uitdaging ligt nu bij gemeenten en politiek: zorg voor (wettelijke) prikkels zodat zorgverzekeraars en gemeenten deze nieuwe manier van werken in het sociaal domein daadwerkelijk structureel vertalen in samenwerking, investering en beleid. Dat bespaart aantoonbaar gemeenschapsgeld. We moeten af van de vrijblijvendheid en de projectencaroussels.

VIP-fonds: investeren in sociale preventie
ZorgMarktadvies stelt in het advies Investeren aan de voorkant loont, dat investeren in sociale preventie en actieve participatie samenwerking vereist tussen zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten in een bepaalde regio. Om te investeren in preventie en activering moet elke regio een fonds Voor Innovatie en Preventie (VIP-fonds) opzetten.

Zie voor het rapport, advies en persbericht de bijlagen

ContactLid worden