Nieuwsbericht

Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Monique Kaasjager
4 juni 2013 | 1 minuut lezen

Met acht Vernieuwende Praktijkvoorbeelden en Tien Tips voor vernieuwing.

Deze Inspiratiewijzer heeft Sociaal werk Nederland (voorheen: de MOgroep) samen met Actiz laten ontwikkelen door Vilans en MOVISIE.

Sinds 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf organiseren.

Maar hoe worden dagactiviteiten georganiseerd voor meer mensen, met minder geld? Aan de hand van acht vernieuwende praktijkvoorbeelden leggen de auteurs de werkzame principes bloot, resulterend in tien tips voor vernieuwing.

De Inspiratiewijzer bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u achtergrondinformatie over onderwerpen als de toegang tot dagactiviteiten, zelfregie, zelforganisatie, de rol van vrijwilligers en professionals en het schaalniveau. Het tweede deel bevat acht praktijkvoorbeelden.

Lid wordenContact