Nieuwsbericht

Position Paper: één basisvoorziening voor alle kinderen

28 maart 2013 | 1 minuut lezen

Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot een sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen dit realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen.

De PO-raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang roepen het kabinet op om samen door te pakken en doen voorstellen voor een gemeenschappelijke inspanning, via:

  • de realisatie van een basisvoorziening;
  • extra aandacht voor kinderen met een achterstand;
  • het bevorderen van samenwerking met gemeenten;
  • harmonisatie van financiering.

De organisaties willen in gesprek met de Tweede Kamer en het kabinet om deze ambities nu eindelijk te realiseren. De tijd vraagt erom, met alle veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en de kinderopvang. Slim samenwerken is juist nu een must.

Op lokaal niveau werken de branches al samen aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, sluitende dagarrangementen en een gedeelde pedagogische visie, vormgegeven in voorzieningen als integrale kindcentra en brede scholen

Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “Lang niet alle kinderen krijgen van huis uit positieve ontwikkelingsimpulsen. Kinderopvang, onderwijs en welzijn kunnen met gezamenlijke preventieve en integrale aanpakken gericht op kind en omgeving ontwikkelingsachterstanden voorkomen.“

Alles begint echter bij de onderkenning dat investeringen in gebundelde arrangementen de moeite waard zijn. Het is goed voor  kinderen, stimuleert de economie en de arbeidsparticipatie en levert de samenleving veel op.

De gehele visie staat in de gezamenlijke positon paper.
Zie de bijlage voor het persbericht en de position paper.
En de website van de NOS.

Lid worden