Nieuwsbericht

SEOonderzoek: Re-integratieproject Learn2Work werkt goed!

27 maart 2013 | 2 minuten lezen

Eindelijk een goed re-integratieproject voor jongeren!
Leerwerkproject Learn2Work van welzijnsorganisatie De Schoor, de gemeente Almere e.a. werkt echt. Dat stelt Bureau SEO in een rapport dat woensdag 27 maart is aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma. Sinds de start van Learn2Work hebben al 58 Almeerse jongeren met succes deel genomen aan het project. De landelijke brancheorganisatie MOgroep vindt het van groot belang dat de staatssecretaris kennis neemt van deze  aanpak in het licht  van de transities,  Participatiewet en bezuinigingen. Een aantal jongeren van Learn2Work filmde de bijeenkomst.

Eigen kracht mét
Sinds 2011 draait het leerwerkproject Learn2Work in buurtcentrum De Draaikolk in de Almeerse Waterwijk. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar zonder startkwalificatie en/of werk, krijgen bij Learn2Work een opleiding, dagbesteding en coaching op weg naar werk of school. Sinds de start hebben al 58 Almeerse jongeren met succes deel genomen aan dit project.

SEO: Onafhankelijk onderzoek
In opdracht van De Schoor heeft het bureau SEO-economisch onderzoek de resultaten van Learn2Work onderzocht. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat Learn2Work meer jongeren naar werk of opleiding leidt dan een regulier re-integratietraject, en dat de kosten per jongere voor deelname aan Learn2Work lager liggen dan de kosten van reguliere re-integratietrajecten.

Leerwerkprojecten in het algemeen leiden niet alleen tot meer kans op een baan, maar ook tot een hoger opleidingsniveau, een betere gezondheid en minder criminaliteit.
 
Learn2Work blijkt na onderzoek een effectieve en relatief goedkope re-integratie-aanpak, voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt door multiproblematiek zoals problemen thuis, met als gevolg schooluitval, schulden, werkloosheid, criminaliteit enz.

In de wijk
De jongeren die hebben meegedaan zijn zeer te spreken over Learn2Work: ze krijgen de kans zich te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld sport of media. Daarnaast organiseren ze activiteiten in de wijk. Ze doen ervaring op én zetten zich in voor bewoners uit te buurt. Dat is ook het sterke punt van deze welzijnsaanpak in samenwerking nmet jeugdzorg en andere lokale organisaties.

Uitbreiding
Eind 2012 is Learn2Work2 van start gegaan in Het EveNaarHuis in Almere Buiten. Hier kunnen jongeren zich specialiseren op de gebieden facilitair, horeca, administratie of sport. Nu de resultaten onderzocht zijn wordt gekeken of de aanpak ook uitgebreid kan worden naar oudere groepen Almeerders.

De MOgroep ziet Learn2Work als een voorbeeldaanpak die in andere gemeenten navolging verdient.
Welzijnsorganisatie De Schoor is lid van de MOgroep.
Voor het rapport zie de bijlage. De blog van 1 van de jongeren, Richard, staat hier.
Meer informatie over dit project zie de website Leren in de wijk.nl.
Voor een achtergrondverhaal zie hier Som magazine, of de bijlage.
Ook een goeie aanpak tegen schooluitval, voor werk: het JIT. Ook hier.

Lid worden