Nieuwsbericht

Conceptwetsvoorstel Jeugdwet: reactie MOgroep

18 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Op verzoek van bewindspersonen Veldhuijzen Van Zanten en Opstelten heeft de MOgroep zijn reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet. De MOgroep heeft forse kritiek op het conceptwetsvoorstel.

De MOgroep heeft namens de leden deze kritiek verwoord in een brief die naar de desbetreffende bewindspersonen is gestuurd. Daarnaast is deze reactie geplaatst op www.internetconsultatie.nl/jeugdwet; hier is het conceptwetsvoorstel sinds 18 juli opengesteld voor internetconsultatie. De MOgroep heeft het conceptwetsvoorstel besproken tijdens diverse regiobijeenkomsten met ruim 450 leden en in diverse ledencommissies.

De MOgroep pleit in de brief onder meer voor eenduidige wetgeving voor het brede sociale domein, behoud van prestatieveld opvoedingsondersteuning in de Wmo en voor het compensatiebeginsel (in plaats van zorgplicht). De MOgroep dringt er op aan voor elke vorm van jeugdhulp een duidelijk kwaliteitskader te creëren en dit wettelijk te regelen.

Niettemin beschouwt de MOgroep de aanstaande decentralisatie Jeugdzorg in beginsel als een goede stap voorwaarts, en onderschrijft de MOgroep de uitgangspunten van de stelselwijziging: de beschreven cultuuromslag naar demedicialiseren; ontzorgen en normaliseren; noodzakelijke ruimte voor professionals (generalist); preventie en vroegsignalerin;, mobilisatie van eigen kracht en sociale netwerken in de omgeving; vrijwilligerswerk; talentontwikkeling en tenslotte het streven naar het integrale beleid en maatwerk. Zaken die de MOgroep al jaren bepleit.

Reactie van de VNG, en de 100 reacties op de consultatiesite.

Lid wordenContact