Nieuwsbericht

Top: 4 filmpjes + brochure jeugdwelzijnswerk

12 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Hier vindt u vier goede voorbeelden van projecten, 'shining examples', waarin het jeugdwelzijnswerk samenwerkt met jeugdzorginstellingen. Al deze projecten werken vanuit een positieve, ontwikkelingsgerichte benadering die uitgaat van het versterken van de eigen kracht.

Het jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke bijdrage leveren bij de transformatie van het jeugdstelsel. Het jeugdwelzijnswerk richt zich op álle jeugd. Door hun buurtgerichte en 'outreachende' aanpak maken jeugdwelzijnswerkers contact met minder toegankelijke jeugd en hun ouders. Ze zijn in staat om te signaleren wanneer bepaalde jongeren of ouders een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, zowel preventief als na een periode van jeugdzorg.

Op de website van het NJi vindt u de 4 filmpjes.

Gouden kans Brochure.

Lid worden