Nieuwsbericht

Jongerenwerk voordelig voor belastingbetaler

4 oktober 2012 | 1 minuut lezen

De uitkomsten van het SEO-onderzoek voor jongerenwerk zijn onlangs gepubliceerd in het economisch blad ESB (Economisch statistische berichten) onder de titel ‘succesvol jongerenwerk’. Het artikel beschrijft de effecten van het Amerikaanse mentorprogramma ‘Big Brothers Big Sisters’. ‘Het programma is bedoeld om risicovol gedrag te voorkomen en kan goed binnen het Nederlandse jongerenwerk worden uitgevoerd’, aldus de onderzoekers (laatste item van de pdf).

Meer publicaties over rendement
De MOgroep besteedt veel aandacht aan effectiviteit en rendement van activiteiten in de branche. Samen met MOVISIE en het Nji maakten we een overzicht van publicaties op dat terrein. Bovendien hebben we Stade opdracht gegeven voor een ‘quick and dirty’ onderzoek naar de opbrengst van welzijn voor zorgverzekeraars, zowel in geld als in maatschappelijk rendement. Stade zal een aantal casussen beschrijven. Dit onderzoek vindt u hier. De uitkomsten zullen we inbrengen tijdens regionale bijeenkomsten van de VNG voor zorgverzekeraars. Opbrengsten van welzijn komen immers niet alleen bij gemeenten terecht maar ook bij andere stakeholders zoals zorgverzekeraars (zie het SEO-rapport) en bij belastingbetalers.

Lid worden