Nieuwsbericht

Regeerakkoord: Preventie Loont!

14 september 2012 | 1 minuut lezen

Terwijl de politieke partijen een nieuw kabinet formeren, gaat de MOgroep kennismaken met de nieuwe Tweedekamerleden die op donderdag 20 september voor het eerst in vergadering bijeen zijn. Lagere zorgkosten: hoe doe je dat? Transities vereisen samenwerking, ontkokeren, bezuinigen. Wat is daarvoor nodig? De MOgroep bepleit namens zijn leden bij fractieleiders en relevante ministeries, de volgende vier punten voor het Regeerakkoord:

  • Maak 1 wet voor het sociale domein. Jeugdhulp, AWBZ-begeleiding en Werken naar Vermogen krijgen één plek. Eén tijdelijke doeluitkering voor het brede sociale domein is als tussenstation een stap in de goede richting. Randvoorwaarden zijn: eenheid van definities, regels voor financiering, afrekenen en registratie binnen de deelnemende sectoren.
  • Investeer 100 miljoen extra in ondersteuning vrijwilligers. Een effectieve sociale infrastructuur is dè randvoorwaarde voor geslaagde transities en burgers die elkaar meer helpen. Samen met professionals creëren vrijwilligers het opvangnet, de aanzet tot activering en zelfstandigheid van grote groepen (kwetsbare!) burgers.
  • Start een VIP-fonds: Voor Innovatie en Preventie. 5% AWBZ-geld voor veelbelovende lokale preventieplannen. Gemeente, zorgverzekeraars, samen met de lokale uitvoerders. Voorkomen is goedkoper dan genezen. Voor vroegtijdig signaleren, handelen en ingrijpen en het structureel voorkomen van ontwrichtende situaties.
  • Ontbureaucratiseer de toegang tot zorg; voor effectieve lokale samenwerking. Beëindig daarom onnodige indicatiestellingen in jeugdzorg en AWBZ (en voorkom nieuwe!). Stel een grens voor trajecten onder de 25.000 euro. Als vuistregel geldt voortaan: géén indicatiestelling.

Sociale netwerken en voorzieningen die burgers mobiliseren, activeren en in staat stellen om te participeren zijn in tijden van crisis cruciaal. Particpatie, sociale cohesie en zelfredzaamheid vormen deel van de oplssing om stijgende zorguitgaven te beteugelen. Actieve en gezonde burgers doen minder beroep op publieke voorzieningen.

Welzijn werkt laagdrempelig en goedkoop. Door samen te werken met gemeenten en burgers kunnen we voorkomen dat de transities en lokale bezuinigingen stranden in een moeras van regels.

In de bijlage Preventie loont met onze inzet voor het Regeerakkoord vindt u de vier punten nader toegelicht.

Lid wordenContact