Nieuwsbericht

Handreiking en Masterclass: Acquisitie & Inkoopmodellen

14 september 2012 | 3 minuten lezen

Significant ontwikkelde in opdracht van de MOgroep de handreiking Ben ik in beeld’, acquisitie en inkoopmodellen. Aanvullend op de handreiking ‘Ben ik in beeld’ organiseren de MOgroep en Significant een verdiepende masterclass.

Hoe kunt u als ondernemer in W&MD inspelen op de veranderende om­standigheden in het sociale domein? Hoe komt u in beeld voor nieuwe opdrachten, overeenkomsten en subsidies? En als u al in beeld bent: hoe blijft u dat?

Vragen die spelen nu er zoveel speelt: bezuinigingen, transities AWBZ, Jeugdzorg, wet WnV, implementatie Welzijn Nieuwe Stijl, etc.. Deze veranderingen hebben invloed op de relatie tussen opdrachtgevers (gemeenten) en ondernemers in W&MD: samen de dienstverlening vormgeven, maar ook meer verzakelijking.

De handreiking geeft handvatten hoe in te spelen op veranderende omstandigheden in het sociale domein en in aanmerking te blijven komen voor (nieuwe) opdrachten, overeenkomsten en/of subsidies

Masterclass
De masterclass is bedoeld voor functionarissen van W&MD-organisaties die direct te maken hebben met het verwerven van opdrachten bij opdrachtgever(s). De masterclass maakt leden van de MOgroep vertrouwd met de in de handreiking gegeven ingrediënten om een goede en succesvolle gesprekspartner te zijn voor hun opdrachtgever(s).
.

Opzet
De masterclass bestaat uit drie modules.

1. Interne en externe analyse
Door middel van interactieve werkvormen leert u een interne en externe analyse van de eigen organisatie te maken. Belangrijke handvatten die aan de orde komen zijn:

  • Hoe maak ik een scherpe concurrentie- en omgevingsanalyse?
  • Hoe krijg ik helder wat belangrijk is voor mijn organisatie en wat de sterke kanten van onze organisatie zijn?
  • Hoe formuleer ik mede op basis hiervan een onderscheidende propositie richting de opdrachtgever?

Aan het einde van deze module bent u in staat om op basis van een scherpe interne en externe analyse een goede propositie te formuleren richting de opdrachtgever.

2. Inkoopmodellen
Aan de hand van concrete cases - aangedragen door deelnemers aan de masterclass – leert u hoe u als ondernemer inspeelt op de verschillende inkoopmodellen uit de handreiking die opdrachtgevers kunnen hanteren.

Aan het einde van deze module bent u in staat om te herkennen welke doelstellingen de opdrachtgever voor ogen heeft met de keuze voor een bepaald inkoopmodel en op welke wijze de ruimte (kansen) binnen een inkoopmodel door u optimaal is te benutten.

3. Keuzes tijdens de stappen voor opdrachtgeverschap
De nadruk ligt in deze laatste module op de verschillende keuzes die u heeft vóór en tijdens een inkooptraject en de wijze waarop u goed in beeld blijft bij de opdrachtgever. Hierbij komen vragen aan de orde zoals:

  • Hoe en wanneer gaan we de dialoog met de opdrachtgever aan?
  • Hoe zorgen we dat de opdrachtgever ons leert kennen?
  • Wie zijn onze gesprekspartners?
  • Welke afwegingen zijn er om vast te stellen of we wel of niet deelnemen aan een inkooptraject van een opdrachtgever?
  • Wat kunnen we doen om zo goed mogelijk offertes te schrijven?

Aan het einde van deze module bent u in staat om een goede afweging te maken wanneer, met wie en op welke wijze u de relatie met de opdrachtgever wilt aangegaan en vormgegeven.

Maatwerk door individuele intake
Om de invulling van de masterclass preciezer te laten aansluiten bij de behoefte van de deelnemers voeren de trainers een telefonische intake uit. Tevens wordt de intake gebruikt om interessante praktijkcases en voorbeelden te verzamelen die tijdens de masterclass behandeld worden.

2-daagse masterclass
De masterclass beslaat 2 dagen waarbij er ongeveer twee weken zitten tussen de 1ste en 2de dag. In deze tussentijd hebben de deelnemers de tijd om opgedane kennis en inzichten terug te koppelen naar de eigen organisatie en hiermee te oefenen. De 2de dag staat in het teken van terugkijken op de 1ste dag en de tussenliggende periode en het verder uitdiepen van onderwerpen die aan het einde van de 1ste dag zijn geïnventariseerd. De masterclass wordt verzorgd door een team deskundigen (sociale domein en inkoop) vanuit Significant en ondersteund vanuit de MOgroep.

Aantal deelnemers en kosten
De masterclass is interactief en bestaat uit 8 tot maximaal 12 deelnemers. De kosten voor de 2-daagse masterclass bedragen € 990,- per deelnemer exclusief btw.

Aanmelden en data
De masterclasses starten eind november en vinden plaats bij de MOgroep in Utrecht.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u dit kenbaar maken aan Marc van Gerdingen via vangerdingen@mogroep.nl. Voor vragen is hij bereikbaar op 030 – 7210 744 / 06 54 666 261. Zodra voldoende geïnteresseerden zich hebben aangemeld, zullen de exacte data worden vastgesteld.