Nieuwsbericht

Betere toegang tot informatie voor slachtoffers mensenhandel

31 augustus 2012 | 1 minuut lezen

Slachtoffers van mensenhandel hebben vanaf 30 augustus 2012 een betere toegang tot informatie over opvang, hulp en begeleiding.
CoMensha heeft een folder gemaakt in 5 talen -  Nederlands, Engels, Hongaars, Pools en Bulgaars. De folder heet 'Hoe nu verder’.
Zie ook de nieuwe website www.hoenuverder.info, met aanvullende informatie in de 5 talen. 

De folder en website zijn door CoMensha gemaakt in nauwe samenspraak met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie: “mensenhandel is een verschrikkelijk misdrijf met grote gevolgen voor de slachtoffers. De aanpak van mensenhandel heeft dan ook een hoge prioriteit. Het signaleren van slachtoffers is daarbij cruciaal. CoMensha draagt met deze folder en bijbehorende website bij aan de bewustwording onder slachtoffers van hun rechten en plichten. CoMensha levert hiermee een bijdrage aan de strijd tegen mensenhandel en aan een versterking van de positie van de slachtoffers."

De folder is bestemd voor de slachtoffers mensenhandel die een gesprek met de politie hebben gehad of dit overwegen te doen. De bijbehorende website geeft uitgebreidere informatie per onderwerp. (Mogelijke) slachtoffers van mensenhandel hebben behoefte aan informatie over het gesprek bij de politie en een eventuele aangifte, en zoeken ook informatie over opvang, hulpverlening, etc.

De folder geeft informatie over:
Praten met de politie;
Bedenktijd;
Meewerken aan het onderzoek;
Verblijfsvergunning;
Sepot en beklag;
Financiën;
Medische en juridische bijstand;
Opvang en hulpverlening;
Schadevergoeding;
Terugkeer

De folders staan ook op de website www.hoenuverder.info

Er is een grote behoefte aan informatie bij (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Deze groep neemt in omvang toe. CoMensha ziet dat er ieder jaar een toename is van het aantal aanmeldingen van slachtoffers.  De laatste 2 jaar had CoMensha te maken een stijging van 10 % en in 2011 van 23 %. Het aantal meldingen is in 3 jaar tijd ook sterk gestegen, van 909 in 2009 naar 1.222 in 2011.

De meeste slachtoffers van mensenhandel doen zich nog steeds voor in de prostitutie.

Het aantal aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers in de prostitutie bedraagt 782 in 2011. Het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van economische uitbuiting neemt ook (?) toe. In de land- en tuinbouw zijn er in 2011 106 (mogelijke) slachtoffers aangemeld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar..

Lid worden