Nieuwsbericht

Actie voor stage- en praktijkplaatsen!

30 augustus 2012 | 1 minuut lezen

De jeugdwerkloosheid in Nederland is op dit moment ongeveer 12% maar dreigt toe te nemen. De SBB barometer van juni geeft in sommige sectoren tekorten aan MBO praktijkplaatsen en we vrezen dat met een verslechterende economie die tekorten breder op zullen gaan treden. Dit zou slecht zijn voor onze bedrijven, o.a. omdat het ten koste gaat van toekomstig personeel.

Daarom willen VNO-NCW en MKB-Nederland de aandacht van individuele bedrijven vragen voor dit probleem en hen oproepen om in hun bedrijf een of meerdere stage- en leer/werkplaatsen ter beschikking te (blijven) stellen.

Uit onderzoek blijkt dat dit op meerdere manieren positief uit kan pakken voor het bedrijf en die ervaringen zijn ook meegenomen in dit actiepamflet.

In de maand september zijn veel leerlingen nog op zoek naar een plaats in een bedrijf. Daarom vragen wij jullie om dit pamflet in die branches waar dat noodzakelijk wordt geacht op alle manieren mogelijk (website, nieuwsbrief, mailing, bij bijeenkomsten en persoonlijke contacten) onder de aandacht te brengen van jullie leden. Dit gebeurt ook via de regionale organisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland.