Nieuwsbericht

Onderzoek Bartels: forse bezuinigingen welzijnswerk. Participatie van burgers staat onder druk

3 juli 2012 | 1 minuut lezen

De overheid wil dat burgers meer zelf doen. De omslag van zorg naar participatie staat echter onder grote druk. Forse bezuinigingen tasten de infrastructuur voor hulp aan kwetsbare burgers aan. Uit onderzoek in opdracht van de MOgroep, blijkt dat door gemeentelijke bezuinigingen voor veel welzijnsorganisaties de grens is bereikt.

Als de bezuinigingen op preventie in dit tempo doorgaan, kunnen de geplande besparingen op jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en werken naar vermogen niet worden uitgevoerd. De MOgroep roept gemeenten, politieke partijen en rijk op om te investeren in collectieve voorzieningen voor álle burgers.

Bezuinigen op collectief aanbod
Uit het onderzoek blijkt dat bezuinigen een keuze is: de ene gemeente, zoals Almere, bezuinigt niet op welzijn, anderen, zoals Amsterdam-West juist veel. Gemeenten bezuinigen dan vooral op collectieve voorzieningen en ontmoetingsactiviteiten voor de ‘minder zichtbare groepen’: ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, en andere collectieve voorzieningen zoals kinderwerk en peuterspeelzaalwerk.

Marijke Vos, bestuursvoorzitter MOgroep: ‘Hierop bezuinigen staat haaks op de taken die gemeenten en welzijnsorganisaties op korte termijn moeten vervullen, omdat het rijk deze overhevelt naar de gemeenten. Juist de collectieve voorzieningen zijn nodig om burgers elkaar meer te laten ontmoeten en helpen, om zo de druk van dure individuele (AWBZ-)voorzieningen af te halen. Welzijn koppelt vrijwilligers aan bewoners, en organiseren ontmoetingsactiviteiten met bewoners. ”

De inzet op overlast gevende hangjongeren en dak- en thuislozen is nog buiten schot gehouden. Ook schuldhulpverlening en ander maatschappelijk werk wordt nog ontzien, al is de druk ook daar sterk voelbaar. Meer en zwaardere cliënten melden zich; er moet meer werk worden gedaan door minder mensen.

Ontslagen
Met dit onderzoek, uitgevoerd door Bureau Bartels, heeft de MOgroep een landelijk beeld laten maken van de lokale gemeentelijke bezuinigingen. Die hebben in de periode 2010 – 2012 tussen de 5000 – 6000 fte gekost. Dat betekent dat tussen de 8000-9000 welzijnswerkers hun baan zijn verloren. Het aantal gedwongen ontslagen komt in deze periode op 2249. Honderden buurtaccommodaties werden gesloten.

Lees in de bijlage het hele persbericht en het rapport.
 

Lid wordenContact