Nieuwsbericht

Tweede Kamer: dóór met voorbereiding op transitie AWBZ-begeleiding

28 juni 2012 | 1 minuut lezen

De MOgroep adviseert welzijnsorganisaties sinds het controversieel verklaren toch door te gaan met het voorbereiden op de transities AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg. In gesprekken met Tweede Kamerleden heeft de MOgroep er de afgelopen weken dan ook op aangedrongen om de Transitie-activiteiten en middelen vanuit VWS richting gemeenten, aanbieders en cliënten niet stop te zetten.

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer duidelijkheid gevraagd over voortzetting  transitiebureau activiteiten, zodat ‘de swung’ er op lokaal niveau in blijft.  Op 28 juni heeft, zoals de ChristenUnie dat verwoordde, de Kamer ‘haar zegen gegeven’.

De staatssecretaris kon dus verheugd constateren dat er brede steun is vanuit Tweede Kamer om de voorbereiding op de transitie AWBZ voort te zetten. Na dit overleg met de Tweede Kamer wordt aan de diverse koepels gemeld dat zij de middelen behouden om activiteiten van leden en lokale organisaties in gang te zetten. Deze middelen zijn gegarandeerd voor 2012 en 2013.

De MOgroep heeft op maandag 2 juli 2012 ambtelijk overleg op het ministerie van VWS over de middelen voor invulling van het ondersteuningsprogramma. Wordt vervolgd!

Lid wordenContact