Nieuwsbericht

20 september 2012 congres CJG: recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en kwaliteit CJG’.

11 juni 2012 | 1 minuut lezen

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Julius Centrum organiseren op vrijdag 20 september op de universiteit van Utrecht een congres over de recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en kwaliteit van de CJG’s.

 Wat er aan bod komt

De afgelopen vijf jaar hebben vele gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) opgericht. De meesten staan nu als een huis; of als een netwerk. Soms blijft het daarbij. Maar er is nog veel te verbeteren aan de professionele kwaliteit van CJG’s. Dat is en blijft de uitdaging voor de komende jaren, zeker in het licht van de transitie en transformatie van de jeugdzorg!

 Dit jaar met kenniscentra

Vorig jaar kregen beroepsverenigingen de kans hun visie te geven op de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit jaar komen innovatoren en onderzoekers aan het woord in twee series van zes workshops. Oproepen via websites en nieuwsbrieven om met voorstellen voor de workshops te komen leverden tientallen reacties op: Het bruist overal in Nederland van het enthousiasme om preventie, toeleiding, zorgtoewijzing, interventies, digitalisering en andere innovaties tot wasdom te brengen. Uit al de aanbiedingen selecteerde de congrescommissie (Marga Beckers, NCJ, Bert Prinsen, NJi en Guus Schrijvers, Universiteit Utrecht), een gevarieerd programma van workshops.

Lid worden