Nieuwsbericht

Toolkit invoering Meldcode huiselijk geweld compleet

Monique Kaasjager
26 april 2012 | 1 minuut lezen

De Toolkit invoering Meldcode huiselijk geweld is nu compleet.
De Staatssecretaris heeft toegezegd de capaciteit van de SHG's’ via een quickscan te meten en te wijzen op de rol die vrijwilligers kunnen spelen bij het signaleren van geweld. Dit is ook opgenomen in de toolkit die voor organisaties is ontwikkeld.

De MOgroep had de Tweede Kamer gevraagd de effecten van de invoering van de wet op de capaciteit van SHG's te onderzoeken. Ook is aandacht gevraagd voor de wijze waarop organisaties om moeten gaan met de meldcode en vrijwilligers.

De toolkit Meldcode helpt professionals de Meldcode huiselijk geweld te gebruiken. Ook bevat de toolkit hulpmiddelen om de Meldcode in te voeren in een organisatie. Een standaardpresentatie over de Meldcode is te downloaden. 

De toolkit staat hier.  De onderwerpen zijn: Basismodel Meldcode huiselijk geweld, Voorlichtingsmateriaal, Managers Standaard, Databank bijscholing en nascholing, Meldcode applicatie, Voorbeelden meldcode.

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli1 januari 2013 ingevoerd.

Lid worden