Nieuwsbericht

Landelijk Symposium Triple P: dinsdag 24 april

15 maart 2012 | 1 minuut lezen

Onderwerpen die centraal staan op deze dag zijn Wat willen ouders en wat willen professionals?’. Ook wordt de verbinding gemaakt met andere evidence based programma’s.


Prof. Dr. Micha de Winter zal ingaan op ‘Hoe creëer je Positief Jeugdbeleid binnen de maatschappelijke ontwikkelingen?’ Prof. Alan Ralph van de Universiteit van Queensland zal in de middag een boeiende lezing geven over ‘Wat zijn uitdagingen bij het opvoeden van tieners?
Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u het volledige programma.

De dag is bestemd voor (getrainde) professionals, beleidsmakers, onderzoekers en managers die werkzaam zijn binnen het lokaal preventieve jeugdbeleid en de curatieve jeugdzorg.

Triple P kan worden toegepast in de instellingen voor jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning, gespecialiseerde gezinsverzorging, jeugd-GGZ, de regionale MEE voorzieningen voor ouders en kinderen met beperkingen in het speciaal onderwijs en welzijnswerk.

Aanmelden
Het deelnamebedrag voor het symposium bedraagt € 185,- per persoon. Via de site van het Nederlands Jeugdinstituut kunt u zich online aanmelden.

Meer informatie
- Voor informatie over uw aanmelding kunt u contact opnemen met Congresso, e-mail info@congresso.nl of telefoon (0348) 42 24 36.
- Voor informatie over de inhoud van dit symposium kunt u contact opnemen met J. van Rijn, e-mail j.vanrijn@nji.nl of telefoon (030) 23 06 728.

- Meer informatie over Triple P treft u aan op www.triplep-nederland.nl.

 

Lid worden