Nieuwsbericht

G37 krijgen 95 miljoen extra voor VVE

13 maart 2012 | 1 minuut lezen

Bij wijkwelzijnsorganisatie Doenja in Utrecht tekende minister van Bijsterveldt van Onderwijs het bestuursakkoord met de 37 grootste gemeenten, over de aanpak van taalachterstand bij jonge kinderen.

Dit omvat onder meer de afspraak om het taalniveau van leidsters te verhogen tot niveau 3F en het aantal HBO-begeleiders uit te breiden.

Wethouder Janneke Oude Alink van de gemeente Hengelo waarschuwde dat deze extra 95 miljoen geen zoden aan de dijk zetten als Rijk en gemeenten tegelijkertijd zwaar bezuinigen op peuterspeelzalen en kinderopvang.

Ook het pleidooi van de MOgroep voor extra inzet in de rets van Nederland met taalachterstand is niet gehonoreerd. Wel is het ministerie van OCW op initiatief van de MOgroep een ’technisch” overleg gestart over de invoering van verhoging van het taalniveau en de wijze van inzet van extra HBO-begeleiders.

De concrete afspraken uit het bestuursakkoord leest u hier.

De opvattingen van de branche en de MOgroep vindt u in de bijlage.

Lid wordenContact