Nieuwsbericht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar Eerste Kamer

1 februari 2012 | 1 minuut lezen

Na ruim drie jaar voorbereiding ligt het Wetsvoorstel schuldhulpverlening klaar voor stemming in de Eerste Kamer. De commissie SZW van de Eerste Kamer acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

Het voorstel wordt op 7 februari als hamerstuk afgedaan. De verwachting is dat het voorstel wordt aangenomen. Invoeringsdatum is nog niet bekend. Stimulansz gaat uit van 1 juli 2012 op zijn vroegst.

Inwerkingtreding hangt deels samen met de vormgeving van het moratorium en de kosten daarvan. De vormgeving van het moratorium moet nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De kosten van het moratorium moeten worden gedekt uit de verhoging van de griffierechten.

Het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten is echter nog in behandeling in de Tweede Kamer. Mogelijk wordt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening daarom op 1 juli ingevoerd en wordt het moratorium in een later stadium toegevoegd.

De MOgroep heeft samen met Divosa en de VNG sterk gepleit voor het breed moratorium om rust te creeren voor de schuldenaar en de schuldhulpverlening. De MOroep heeft eveneens al jaren gepleit voor een integrale benadering van de schuldenproblematiek. Deze is ook opgenomen in de wet.

ContactLid worden