Nieuwsbericht

Evaluatie prestatie-indicatoren CJG beschikbaar

1 februari 2012 | 1 minuut lezen

Op verzoek van een aantal gemeenten heeft het ministerie van VWS, in afstemming met de VNG, in 2010 aan Deloitte gevraagd een basisset van prestatie-indicatoren op te stellen om de effecten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in kaart te brengen. Met de CJG-indicatoren kunnen bestuurders – managers CJG, beleidsambtenaren en wethouders – toetsen of de CJG-vorming datgene oplevert waarvoor het is bedoeld. In vervolg hierop hebben VWS en de VNG de set laten evalueren op bruikbaarheid door Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het verslag van deze evaluatie is inmiddels beschikbaar? Zie de website van het Nji

Hurenkamp
2 februari 2012

dag,
Ik heb geprobeerd het bestand te zoeken op bovengenoemd adres en krijg als bericht dat ik geen permissie heb op deze site.
Kunt u opheldering geven?

2 februari 2012

Beste meneer/mevrouw Hurenkamp,

Heeft u de link gekopieerd in uw browser? http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Actueel/Nieuwsberichten/2011/Evaluatie-basisset-CJG-indicatoren.html

Als het goed is komt u dan op de site van ministerie van VWS/samen werken voor de jeugd en kunt de betreffende rapporten downloaden. Hopelijk lukt, zo niet dan hoor ik het graag. Dan zal ik proberen u de pdf's te mailen.

Met vriendelijke groet,
Nienke Kuyvenhoven

Jilles Soffree
21 maart 2013

Kan het kloppen dat de pagina niet meer bestaat? Ik krijg geen verbinding meer.

Met vriendelijke groet,

Jilles Soffree

25 maart 2013

Het betreffende onderzoek is inmiddels te vinden op de website van het Nederlands jeugdinstituut: http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/eCache/DEF/1/28/747.html

Lid worden