Nieuwsbericht

Van AWBZ naar Wmo: mét welzijn

Op 30 januari 2012 geplaatst door
Monique Kaasjager

Persbericht

De welzijnsorganisaties trappen maandag 30 januari af met informatieve regiobijeenkomsten over hoe zíj de ‘transitie van AWBZ naar Wmo’ gaan aanpakken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor 180.000 licht demente ouderen, psychiatrisch patiënten, verstandelijke gehandicapten die langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in wijken en buurten. Deze nieuwe groepen kwetsbare burgers hebben hulp op maat in hun eigen buurt nodig. De MOgroep pleit voor minder bureaucratie, (bij-)scholing voor de buurtwerkers en goede lokale samenwerking tussen organisaties.

De MOgroep en de welzijnsorganisaties willen een echte verandering teweeg brengen voor die kwetsbare burgers die met stopzetten van de AWBZ-financiering te maken krijgen. De MOgroep is ervan overtuigd dat ingewikkelde indicaties en nog hogere zorgkosten voorkomen kunnen worden met een doordachte gezamenlijke aanpak: minder bureaucratie, meer vroegsignalering en goede lokale samenwerking.

Marijke Vos, bestuursvoorzitter van de MOgroep: ‘De welzijnsorganisaties zijn ideale samenwerkingspartners voor de ggz-, zorg- en gehandicaptenorganisaties: goeie welzijnswerkers zijnde ‘ogen en oren’ van de buurten en wijken. De welzijnsorganisaties kennen de bewoners, bieden collectief aanbod en beheren geschikte locaties waar ook deze nieuwe doelgroepen iets aan hebben.’

In het werken met deze kwetsbare doelgroepen zal geïnvesteerd moeten worden.

Vos: ‘De lokale samenwerking tussen welzijnsorganisaties, ggz- en gehandicaptenorganisaties en met huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg en fysiotherapeuten zal van twee kanten moeten komen. De vraag van cliënten moet centraal staan. De gemeenten, die bestuurlijk verantwoordelijk zijn, kunnen de voorwaarden scheppen voor optimale samenwerking in het belang van hun burgers.’

Vos: ‘Welzijn voorkomt isolement, en versterkt de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk. Dat vereist sterke professionals. Daarom werkt de MOgroep aan een professionaliseringsplan.’  

Tijdens de regiobijeenkomsten worden de organisaties bijgepraat en wordt gediscussieerd over alles wat op hen afkomt. Uiteraard zijn er al goede voorbeelden:

  • Welzijnsorganisatie Raster in Deventer ontwikkelde het project ‘Onbeperkt Actief’, waar buurtbewoners met een verstandelijke beperking meedoen aan activiteiten.
  • Cumulus Welzijn organiseert in Utrecht voor ggz-cliënten bijeenkomsten met mogelijkheden voor sociale contacten die houvast en dagritme geven. De ggz-expertise komt van ggz-professionals van Altrecht.
  • Versa Welzijn in Hilversum runt al jaren een woon- en dienstencentrum, samen met woningcorporaties, ggz, gehandicaptenorganisaties en de gemeente. Verstandelijk gehandicapten en ggz-cliënten wonen met ouderen in een complex midden in de wijk.De bewoners verzorgen het groen, runnen het restaurant en staan achter de bar.

Het versterken van zelfredzaamheid en sociale samenhang, ook ten gunste van deze kwetsbare  burgers, gaat helaas  gepaard met bezuinigingen. Vos: ‘De welzijnssector staat voor de opgave om meer te doen met minder mensen en geld. Terwijl er bovendien scholing nodig is om met deze gecompliceerdere groepen mensen te werken. Creatief samenwerken aan nieuw aanbod is dus echt een must!’

Perscontacten Jennifer Elich, communicatieadviseur MOgroep, 06 15 06 07 36, elich@mogroep.nl

 

Bron: MOgroep
Trefwoorden: awbz, regiobijeenkomsten, wmo
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten