Nieuwsbericht

Webinars over samenwerking preventie jeugdcriminaliteit

17 april 2023 | 2 minuten lezen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan nauwer samenwerken om professionals die werken met jongeren en (aanstaande) ouders te versterken in hun vakmanschap om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Aanleiding zijn de signalen uit het veld om gezamenlijk de vroegsignalering op te pakken en de jaarlijkse jeugdpeiling van het CCV. Om kennis over jeugdcriminaliteit te delen, ervaringen met elkaar te delen en samenwerkingen te versterken, worden in mei en juni 2023 drie webinars georganiseerd. 

Jeugdpeiling: inzet op preventie en samenwerking

Uit de jaarlijkse jeugdpeiling van het CCV blijkt dat jeugdprofessionals onder andere meer willen investeren in kansengelijkheid, de inzet op preventie van criminaliteit en samenwerking tussen verschillende domeinen. Daarom is het belangrijk om deze samenwerking op te zoeken en verschillende achtergronden bijeen te brengen om dit thema aan te pakken.

Jongerenwerk voor de ‘2 procent’ 
Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, schreef in oktober 2022 een position paper over ‘wat werkt’ en ‘wie werkt’ in jongerenwerk om recidive te voorkomen en sociale problematiek te verminderen. De grootste investering gaat op dit moment uit naar de aanpak van de ‘2 procent’ die verantwoordelijk is voor ernstige overlast en jeugdcriminaliteit en een hoog risico loopt om af te glijden naar de (georganiseerde) criminaliteit. De Jong stelt dat regulier jongerenwerk ontoereikend blijkt voor preventieve interventies gericht op deze ‘harde kern’, in een tijdsgewricht gekenmerkt door zorgen over ‘verjonging’ en ‘verharding’ in de jeugdcriminaliteit. 

Webinarreeks over de ’98 procent’
Verschillen tussen het veiligheids- en sociaal domein zullen blijven bestaan, maar hoe leren we elkaar beter kennen om de verschillen te overbruggen? Om afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk om domein-overstijgend samen te werken, om de signalen van crimineel gedrag bij jongeren te leren herkennen en te weten hoe je hier opvolging aan kunt geven. Daarom organiseren het CCV en NCJ een reeks van drie webinars, waarin de focus niet ligt op de 2 procent van de jongeren waar op dit moment veel aandacht voor is, maar juist op de overige 98 procent van de jongeren die een risico lopen om op het verkeerde pad te raken.

De webinars vinden plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden voor losse webinars of de reeks als geheel volgen:

  • Dinsdag 9 mei: Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 
  • Dinsdag 30 mei: Risico- en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit
  • Maandag 19 juni: Hoe pak ik als professional de vroegsignalering op?
     

Voor wie?
De webinars zijn bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met jongeren zoals jongerenwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, professionals in onderwijs en jeugdzorg, politiemensen, beleidsmedewerkers en procesregisseurs.

Hier vind je meer informatie over de webinarreeks. Klik hier om je direct aan te melden.


Beeld: Bogdan Preda via Unsplash