Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland medeondertekenaar van open brief Schouten en van Ooijen

31 maart 2023 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland is een van de ruim 70 ondertekenaars van de open brief die Schouten en van Ooijen oproept alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede. De brief is hier te downloaden.

In de brief bepleiten ruim 70 partijen dat iedereen in Nederland een kans op een zo gezond mogelijk leven moet hebben. Een belangrijk punt uit de brief om dit te bereiken is het garanderen van ‘bestaanszekerheid’: De zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook de zekerheid van een dak boven je hoofd in een geschikte en betaalbare woning, gezond eten en goed onderwijs. De brief is opgesteld op initiatief van het KNMG.

Als mensen geen bestaanszekerheid hebben kunnen zij daar ziek van worden. Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Zo schrijven ze bijvoorbeeld slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Ervaringsdeskundige Martin Pragt: ‘We moeten voorkomen dat mensen door stress en onmacht over hun situatie gezondheidsproblemen krijgen.’

Een belangrijk gesprekspunt vandaag was dat we ons vooral moeten richten op leefomstandigheden en niet alleen op de gezondheidszorg. KNMG-voorzitter René Héman: ‘Veel medische klachten worden veroorzaakt door de omgeving van mensen: denk aan astma door luchtvervuiling, of slapeloosheid door schuldenproblematiek. De gezondheidsproblematiek kan niet geïsoleerd aangepakt worden. Om te voorkomen dat mensen ziek worden, is het van belang dat de gezondheid van de burger uitgangspunt is bij elk beleid: Health in all policies.’

Download hier open brief.