Nieuwsbericht

Extra webinar over landelijke zorgakkoorden 

28 februari 2023 | 2 minuten lezen

Op donderdag 23 februari jl. vond een eerste, drukbezochte webinar plaats voor leden van Sociaal Werk Nederland over de gevolgen van de landelijke zorgakkoorden voor onze sector. Ook het tweede webinar dat is gepland op woensdag 15 maart a.s., is inmiddels ‘uitverkocht’. Om die reden hebben we op dezelfde middag een extra webinar gepland om zo met nog meer leden in gesprek te kunnen gaan. Klik hier om je voor dit extra webinar aan te melden. 

Programma
Graag nemen we jullie mee in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de daarmee samenhangende brede specifieke uitkering (SPUK). Waar staan we nu, hoe zijn we als sector gepositioneerd, waar liggen de belangrijke kansen en risico’s voor sociaal werk en hoe zien de tijdslijnen eruit? Na een plenaire toelichting van 14.30 tot 15.20 uur door directeur-bestuurder Lex Staal op de verschillende akkoorden en hun onderlinge samenhang, volgt een pauze (hierin volgen andere leden de eerste ronde van de interactieve deelsessies). Vervolgens heb je van 16.30 tot 17.15 uur de keuze uit vier interactieve deelsessies met volop gelegenheid voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen. 

Deelsessies 
Bij het aanmelden via Eventbrite kun je kiezen voor één van de onderstaande deelsessies. Deze duren ongeveer 45 minuten: 

1. Integraal Zorg Akkoord (IZA) door Marcel Mathijssen. Welke overwegingen spelen bij gemeenten en zorgverzekeraars en hoe verbind je je met hen? 

2. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) door Jennifer Elich. Met GALA stuurt het kabinet op preventie voor een gezonde generatie jeugd en vitaal ouder worden in 2040. Gemeenten moeten een integrale visie ontwikkelen, ook op versterking van de sociale basis. Hiervoor kunnen zij middelen aanvragen via een specifieke uitkering (SPUK). Wat betekent dat voor sociaal werk en samenwerking? Wat is het tijdpad? Op welke thema's heb je al aanbod? 

3. Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) door Truus van Tiggelen. We voeren het gesprek met elkaar over de wijze waarop de positionering richting gemeente en afbakening van eigenaarschap van onze dienstverlening op het gebied van ouderen aansluit bij de landelijke beweging vanuit WOZO. Wat werkt? Waar liggen ondersteuningsvragen? Hoe kunnen we elkaar versterken? 

4. Bestuurlijke sessie door Lex Staal. Welke acties kun je als bestuurder regionaal en lokaal ondernemen in het kader van de akkoorden? Met welke ketenpartners ga je het gesprek aan? 

Voor wie? 
Het webinar is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers die (zijdelings) betrokken zijn bij de akkoorden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die betrokken zijn bij de SPUK-aanvraag. 

Aanmelden 
Aanmelden is niet meer mogelijk.

Verhinderd? 
Kun je er niet bij zijn op woensdag 15 maart? Wellicht kan een collega het webinar namens jouw organisatie bijwonen. Na afloop delen we sowieso een video-opname van de plenaire toelichting op de zorgakkoorden door Lex Staal en de presentaties van de interactieve deelsessies. Mocht je nog vragen hebben of je willen aansluiten bij de kernteams die we rond de thema’s formeren, neem dan gerust contact op met Marcel Mathijssen (kernteam IZA), Jennifer Elich (kernteam GALA/SPUK) en/of Truus van Tiggelen (kernteam WOZO).