Nieuwsbericht

Aanmelden webinar over landelijke zorgakkoorden kan nu

13 februari 2023 | 3 minuten lezen

UPDATE: Wegens overweldigende belangstelling zijn beide webinars inclusief de interactieve deelsessies volgeboekt. Op woensdagmiddag 15 maart hebben we een extra webinar gepland - klik hier voor meer informatie en aanmelden.   

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering spraken we over de landelijke akkoorden en de stand van zaken van dat moment. Intussen is er weer veel gebeurd, hoog tijd dus om opnieuw met jullie in gesprek te gaan over het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en daarmee samenhangende brede specifieke uitkering (SPUK). Waar staan we nu, hoe zijn we als sector gepositioneerd, waar liggen de belangrijke kansen en risico’s voor sociaal werk en hoe zien de tijdslijnen eruit?

We organiseren twee webinars met hetzelfde programma, bestaande uit een toelichting op de verschillende akkoorden en een aantal interactieve deelsessies met alle gelegenheid voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Deelsessies
Bij het aanmelden via Eventbrite kunt u kiezen voor één van de onderstaande deelsessies. De sessie duurt ongeveer 1 uur.

1. Integraal Zorg Akkoord (IZA) door Marcel Mathijssen. Welke overwegingen spelen bij gemeenten en zorgverzekeraars en hoe verbind je je met hen?

2. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) door Jennifer Elich. Met GALA stuurt het kabinet op preventie voor een gezonde generatie jeugd en vitaal ouder worden in 2040. Gemeenten moeten een integrale visie ontwikkelen, ook op versterking van de sociale basis. Hiervoor kunnen zij middelen aanvragen via een specifieke uitkering (SPUK). Wat betekent dat voor sociaal werk en samenwerking? Wat is het tijdpad? Op welke thema's heb je al aanbod?

3. Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) door Truus van Tiggelen. We voeren het gesprek met elkaar over de wijze waarop de positionering richting gemeente en afbakening van eigenaarschap van onze dienstverlening op het gebied van ouderen aansluit bij de landelijke beweging vanuit WOZO. Wat werkt? Waar liggen ondersteuningsvragen? Hoe kunnen we elkaar versterken?

4. Bestuurlijke sessie door Lex Staal. Welke acties kun je als bestuurder regionaal en lokaal ondernemen in het kader van de akkoorden? Met welke ketenpartners ga je het gesprek aan?

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers die (zijdelings) betrokken zijn bij de akkoorden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die de SPUK-aanvraag (specifieke uitkering) gaan verzorgen.


Beeld: Wesley Tingey via Unsplash