Nieuwsbericht

Gemist? Kijk de Algemene Ledenvergadering terug

7 december 2022 | 1 minuut lezen

Eric Lemstra, voorzitter van Sociaal Werk Nederland en Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa hadden een interessant gesprek over alle Haagse plannen. Dit vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Heeft u het gemist? U kunt zowel het gesprek als de reguliere vergadering terugkijken. 

In de afgelopen maanden zijn er diverse landelijke akkoorden afgesloten die grote impact hebben op het sociaal domein. Het centrale thema is: Van zorg naar gezondheid; kracht in het sociaal domein. De akkoorden en programma's bieden kansen voor het sociaal werk. Over die kansen, maar ook over de ingewikkeldheden, spraken de beide voorzitters. 

Governance en Verenigingszaken
Een van de onderwerpen bij de reguliere Algemene Ledenvergadering was de bestuursstructuur. Sinds 2020 transformeert Sociaal Werk Nederland naar een bestuur en Vereniging 3.0. Daar hoort een nieuwe en moderne governance bij. In het kader hiervan lag een aantal besluiten voor die zijn aangenomen door de ALV. In het kort: het uitvoerend bestuur wordt toezichthoudend bestuur, Eric Lemstra is benoemd tot voorzitter en Lex Staal tot directeur-bestuurder. Ook is ingestemd met het jaarplan en de begroting voor 2023.

Lees voor een uitgebreidere uiteenzetting over deze en andere onderwerpen het verslag. Hierin vindt u ook de links om het gesprek tussen Eric Lemstra en Erik Dannenberg en de reguliere vergadering terug te kijken.

Let op: Alle documentatie over de Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor ingelogde gebruikers!