Nieuwsbericht

Tweedekamerdebat stelselwijziging jeugd

Op 20 december 2011 geplaatst door

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft op 19 december jl. in het Tweede Kamer debat over de Stelselwijziging Jeugd toegezegd, dat zij het Professionaliseringsplan van de MOgroep in de transitie zal betrekken.

De Tweede Kamer debateerde met de bewindspersonen Teeven en Veldhuijzen van Zanten over de beleidsbrief Stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’.

Kamerlid Dibi (GroenLinks) vroeg aandacht voor de opvatting van de MOgroep, om in de transitiecommissie meer ruimte te bieden aan inhoudelijke vernieuwing, en behalve de transitie, met name de transformatie te garanderen. Hij kreeg daarbij steun van andere Kamerleden. In zowel de eerste als de tweede termijn vroeg Dibi de staatssecretaris het Professionaliseringsplan van de MOgroep met de commissieleden in de transitie te betrekken. Zij zegde toe dit te zullen doen, waarop Dibi aangaf er in dat geval geen motie over in te dienen.

Zoals de MOgroep al eerder berichtte, heeft het Kabinet besloten de decentralisatie van de verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg in één keer te laten plaatsvinden, per 1 januari 2015. Opvallend was dat volgens de staatssecretaris noch de VNG, noch het IPO behoefte had om het ‘CJG-wetje’ voor de resterende jaren nog in te voeren. Het experimenteerartikel dat hiervan deel uitmaakt, vervalt daarmee ook. Het is nog onduidelijk hoe dan experimenteerruimte geboden wordt.

Veldhuijzen van Zanten wil een koppeling tussen het CJG en het Jeugd- en Jongerenwerk met een prominentere rol voor het Jeugd- en Jongerenwerk. CDA-Kamerlid Bruins-Slot vroeg aandacht voor behoud van het laagdrempelige karakter van de CJG's.

De ingangsdatum van 1 januari 2015 biedt de bewindspersonen extra voorbereidingstijd. Veel van de gestelde Kamervragen zullen dan ook pas in de toegezegde ‘Aprilbrief’, in het voorjaar van 2012 beantwoord worden. In deze Aprilbrief zal in elk geval een stappenplan, de wettelijke opdracht aan gemeenten en de kwaliteitsborging worden opgenomen.

Aan het eind van het debat werd in sneltreinvaart nog een aantal moties ingediend over: een gezinsondersteunend budget (CDA); extra maatregelen voor 12-minners (VVD); de wettelijke verankering van basisfuncties in het CJG (PvdA); een toevoeging van de extra hoofddoelstelling aan de wet betreffende demedicalisering en onnodig problematiseren van jeugd; de ontwikkeling van interventies voor kinderen van ouders met psychiatrische- en verslavingsproblematiek (CDA); het vooropstellen van zorginhoudelijke  orIëntatie in de Transitie (koppelen van transformatie aan transitie) (CU), en borging van familie- en vriendennetwerken (CU).

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten