Nieuwsbericht

Energietransitie als sociale opgave - lessen uit Zuid-Holland

4 november 2022 | 2 minuten lezen

Op maandagmiddag 31 oktober jl. organiseerde de provincie Zuid-Holland het congres ‘Energie voor iedereen. We laten niemand in de kou staan’. Aan de orde kwamen de belangrijkste vraagstukken van een inclusieve energietransitie. Hoe zorgen we samen voor een energietransitie die voor iedereen toegankelijk is? En hoe realiseren we dat ook bewoners in een kwetsbare positie hiervan kunnen profiteren? Deze vragen stonden centraal in een panelgesprek. Verder waren er allerlei deelsessies en een excursie de wijk in. Onderaan deze pagina vind je een korte video-impressie van het congres en een bijlage met interessante oproepen, lees-, kijk- en luistertips.

Energietransitie als sociale opgave
Op het congres werd op allerlei manieren benadrukt dat de energietransitie een sociale opgave is. Zo spreekt Berend Potjer, gedeputeerde energie van de provincie Zuid-Holland, over “een enorme sociale transitie, die dus niet alleen gaat over energie. We komen voor het eerst weer achter de voordeur van mensen. En dan tref je allerlei zaken aan.” Het begint met luisteren naar bewoners, “want die bewoner heeft ook wat te zeggen”, aldus Houria Tourich, taal-milieucoach in Rotterdam. Annerike Hekman verzorgde namens LSA bewoners samen met Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) een workshop over het samenwerkingsproces in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam, een van de eerste wijken in Nederland die ‘aardgasvrij’ wordt gemaakt. Hekman: “Je ziet dat er vooral vanuit techniek en financiën wordt gedacht als het gaat over een energietransitie. Maar het is een grote sociale opgave. In Bospolder-Tussendijken hebben ze daarbij zorgvuldig en goed gebruik gemaakt van netwerken in de wijk die al bestonden. Die hebben elkaar weten te vinden en zijn samen gaan nadenken over hoe ze die energietransitie in de wijk vorm kunnen geven.” Bekijk ook de documentaire Nieuwe aansluitingen over de energietransitie en burgerbetrokkenheid in deze Rotterdamse wijk.

Samenwerking met sociaal werk 
De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een inclusieve energietransitie en ondersteunt gemeenten en andere betrokken partijen om die te realiseren. Met kennisuitwisseling, goede voorbeelden en financiering om pilots en experimenten te doen en te kijken wat werkt. Het sociaal werk is al in diverse gemeenten – zoals Den Haag, Schiedam, Zwijndrecht, Capelle aan den IJssel en Alphen aan den Rijn – betrokken bij de uitvoering van die energietransitie. Vertegenwoordigers van diverse sociaalwerkorganisaties namen dan ook deel aan dit congres.

Neem voor meer informatie en overleg over de rol van het sociaal werk in de energie- en klimaattransitie contact op met senior adviseur Edwin Luttik.