Nieuwsbericht

Eerste hulp bij multiprobleemsituaties

6 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Sociaal werkers moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen goed en vlot kunnen helpen. Meestal lukt het om hulp te bieden binnen de bestaande wet- en regelgeving, maar soms staat de complexiteit van het systeem in de weg. Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens is in het leven geroepen om professionals bij gemeenten en landelijke uitvoerders te helpen bij casuïstiek waarin zij lokaal of regionaal vastlopen. Binnen het programma werken zes ministeries samen met gemeenten en landelijke uitvoerders. Zij gaan samen op zoek naar een oplossing als het gewenste maatwerk stukloopt op beleid of wetgeving. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld waarvan je gratis gebruik kunt maken. Op deze website lees je er meer over.

Online kennismakingsbijeenkomsten
Zit je met een lastige casus en kun je lokaal en regionaal geen oplossing vinden? Of ben je benieuwd hoe dit programma je kan helpen om lastige multiprobleemsituaties vlot te trekken? Kom dan naar een van de online kennismakingsbijeenkomsten op 13 oktober, 24 november of 15 december a.s. In een interactief uurtje word je bijgepraat over wat het programma is en wat je ermee kunt. Aan de hand van actuele voorbeelden zie je hoe instrumenten als het Maatwerkregister en het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek in de praktijk werken en wat deze kunnen opleveren voor jouw organisatie. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

9-11: PMM congres
Het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens gaat vanaf 1 januari 2023 een nieuwe fase in. De instrumenten voor professionals zijn operationeel en worden dan definitief geborgd. Daarbij wordt de interbestuurlijke samenwerking verstevigd. Het doorlopend leren van casussen wordt verder geprofessionaliseerd met als doel nog meer gemeenten en professionals te ondersteunen. Daarom wordt op woensdag 9 november 2022 het PMM-congres georganiseerd, van 13.00 tot 18.00 uur in Amersfoort. Kijk op de website voor meer informatie en aanmelding.