Nieuwsbericht

Zet aanpak eenzaamheid in voor een sterke sociale basis

29 september 2022 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris Maarten van Oijen presenteerde bij de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid het vervolg-actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022 – 2025. Een doordachte aanpak eenzaamheid is een belangrijk element in het integraal werken aan een sterke sociale basis. Er staan voor sociaalwerkorganistaies praktische aanknooppunten in om proactief het gesprek met de gemeente aan te gaan, om structureel eenzaamheid mee te nemen in de sociale basis.

Eenzaamheid hangt samen met tal van maatschappelijke opgaven zoals het creëren van een stevige sociale basis, het verbeteren van de mentale gezondheid, het tegengaan van armoede, de inrichting van de fysieke leefomgeving, het werken aan gezondheidspreventie en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Deze opgaven dragen bij aan een oplossing voor de eenzaamheid van mensen of bieden juist preventief bescherming tegen eenzaamheid.

Een effectieve aanpak van eenzaamheid vraagt om een lange adem. Gemeenten willen hun aanpak graag structureel maken, omdat zij doordrongen zijn van de noodzaak om eenzaamheid te blijven adresseren. Het actieprogramma juicht dit toe. De specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten, die Eén tegen eenzaamheid beschikbaar stelt, kan daarbij helpen. De komende periode biedt deze uitkering gemeenten de mogelijkheid om meerjarige financiering te ontvangen en zo de langetermijnaanpak op te zetten die zo hard nodig is.

Tot 2025 wordt 40 miljoen geïnvesteerd in aanpak eenzaamheid. VWS zet in op langduriger trajecten en laat onderzoek doen naar wat werkt.

Met deze extra financiële middelen krijgen maatschappelijke initiatieven een impuls en worden gemeenten aangemoedigd om een lokale aanpak eenzaamheid te starten en langdurig voort te zetten. Ook investeert het kabinet in kennis. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt in de Nationale Wetenschapsagenda een onderzoeksprogramma Eenzaamheid opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt.

Meer lezen: