Nieuwsbericht

Alle relevante bijeenkomsten van het najaar op een rij

5 september 2022 | 5 minuten lezen

Ook dit najaar staan er weer veel interessante, inspirerende en noodzakelijke bijeenkomsten, trainingen en congressen op de planning. Graag zetten we de belangrijkste voor u op een rij. Meld u op tijd aan en deel deze mail vooral ook binnen uw organisatie.


Congrestival ‘Back to basics: omzien naar elkaar’
Vrijdag 23 september

Leefbare en veilige buurten wortelen in een krachtige sociale basis. Wat kunnen bestuurders, inwoners en professionals doen om de sociale basis in wijken en buurten te versterken? Met o.a. een interessante workshop over de succesvolle samenwerking tussen gemeente en sociaal werk.

 • Kosten: Deelname is gratis
 • Locatie: Krachtstation Kanaleneiland, Utrecht of via livestream
 • Door: Movisie i.s.m. Sociaal Werk Nederland, WijkWijzer, MantelzorgNL en VWS en BZK.
 • Klik hier voor meer informatie.
   

Landelijke IKC Dag
Vrijdag 23 september

De 9e Landelijke IKC-dag heeft als thema ‘de civil society als krachtbron voor het kindcentrum’. Keynote speaker Micha de Winter definieerde dit begrip als ‘de gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen’.

 • Kosten: 150 euro
 • Locatie: Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4
 • Door: PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de VNG.
 • Klik hier voor meer informatie.
   

Online verdiepingsbijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk
Dinsdag 27 september

Sociaal Werk Nederland en Movisie organiseren een online verdiepingsbijeenkomst over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Centraal staat de vraag hoe je als lerende organisatie vakmanschap kunt versterken door te investeren in professionele besluitvorming.

Learning event Stronger Together
Dinsdag 4 oktober

Voor de helft van de jongeren is eenzaamheid een probleem en voor 18 procent zelfs een zeer ernstig probleem. Wil je weten hoe je jongeren kunt helpen om eenzaamheid te doorbreken? Kom dan, in de Week tegen Eenzaamheid, naar dit learning event.

 • Kosten: 55 euro
 • Locatie: Hoofdkantoor T-Mobile, Den Haag
 • Door: Join Us i.s.m. ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en T-Mobile Nederland.
 • Klik hier voor meer informatie.
   

De Agenda van het Sociaal Werk 2022
Donderdag 6 oktober

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk zou moeten staan. Dit jaar kun je meepraten over het thema ‘het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal domein’.

 • Kosten: Deelname is gratis
 • Locatie: Boothstraat Kerk, Utrecht of via livestream
 • Door: Movisie i.s.m. Sociaal Werk Nederland, BPSW, Sociaal Werk werkt!, Werkplaatsen Sociaal Domein, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs.
 • Klik hier voor meer informatie.
   

Jaarcongres Georganiseerde criminaliteit en ondermijning: werk voor het sociaal domein
Dinsdag 11 oktober

Op dit congres geeft Ernst Radius van Sociaal Werk Nederland samen met vele andere experts inzicht in de sociale kant van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dit is tenslotte niet alleen een zaak voor politie en justitie; het gaat om een effectieve samenwerking tussen welzijn, zorg en veiligheid.

 • Kosten: kortingstarief 349 euro
 • Locatie: De Reehorst, Ede
 • Door: Zorg+Welzijn met een bijdrage van Sociaal Werk Nederland
 • Klik hier voor meer informatie.
   

Basis- en opfristraining sociaal raadslieden
Start op vrijdag 4 november of vrijdag 11 november

Een goede basis voor startende sociaal raadslieden is belangrijk. Maar ook ervaren raadslieden hebben baat bij het opfrissen van hun kennis. De wereld van het sociale domein verandert snel. Kenmerkend voor het raadsliedenwerk is de brede kennis, het zien van samenhang en de praktische aanpak.

 • Kosten: €1.500,- excl. BTW en inschrijfkosten voor de reeks van zes trainingsdagen
 • Locatie: Sociaal Werk Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
 • Door: Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden
 • Meer informatie over: reeks 1 (start op 4 november) of reeks 2 (start op 11 november)

 

Online Introductiebijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk
Dinsdag 15 november

Tientallen leden zijn inmiddels gecertificeerd, anderen zijn onderweg. En u? Wilt u ook starten, maar weet u niet goed hoe? Of heeft u meer informatie nodig om een besluit te kunnen nemen? Sociaal Werk Nederland organiseert een introductiesessie voor leden die het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk nog niet hebben.

 

Landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk
Donderdag 24 november

Noteer alvast in de agenda: 24 november is dé landelijke conferentie kinder- en jongerenwerk. Bevestigde sprekers zijn onder andere staatssecretaris Maarten van Ooijen, wethouder Ufuk Kâhya  en lector Youth Spot aan de HvA Stijn Sieckelinck. Het centrale thema van de dag is talentontwikkeling.

 

Algemene ledenvergadering Sociaal Werk Nederland
Woensdag 30 november

Zoals afgesproken tijdens de ALV van mei jl zullen we het hebben over de bestuursstructuur en de invulling van de voorzittersrol. Daarnaast staat de begroting en het jaarplan van 2022 op de agenda. De definitieve agenda en de bijbehorende stukken worden vooraf toegestuurd aan de hoofdcontactpersonen. De ALV is alleen voor directeur-bestuurders van lidorganisaties. Mocht een directeur-bestuurder verhinderd zijn kan hij of zij gebruik maken van het machtigingsformulier om iemand te machtigen voor deelname.

Kijk ook eens op de agenda op de kalender van Sociaal Werk Nederland. Hier vind je een overzicht van interessante studiedagen, lezingen, trainingen en bijeenkomsten met onderwerpen die in vele opzichten relevant zijn voor onze beroepspraktijk.