Nieuwsbericht

Save the date: online ALV 30 november 2022

25 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Noteer alvast in je agenda: 30 november a.s. vindt van 9.30 - 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Om zoveel mogelijk leden de kans te geven erbij te zijn is het deze keer een online bijeenkomst.

De agenda ligt nog niet vast, maar vaste onderdelen voor de najaar-ALV zijn de begroting en het jaarplan 2023. Tijdens de bijeenkomst in mei is gesproken over de invulling van de voorzittersrol en is aangekondigd dat daar in november meer duidelijkheid over zou zijn. Dit wordt dan ook onderwerp van gesprek.

Aanmelden
Aanmelden kan hier