Nieuwsbericht

MOgroep steunt alternatief huishoudtoets G4

Op 13 december 2011 geplaatst door
Monique Kaasjager

Staatssecretaris De Krom wil 50 miljoen euro op de uitkeringen bezuinigen. Onder meer door stapeling van uitkeringen achter de voordeur tegen te gaan. Daarom wil hij in de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) een huishoudtoets. De G4 wil dat meerderjarige kinderen toch deels zelfstandig recht op uitkering houden. De Sociaal raadslieden van de MOgroep staan achter dit alternatieve Wwb-voorstel van de G4. De G4 heeft zijn voorstel naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Het wetsvoorstel van De Krom dat nu bij de Eerste Kamer ligt, zal drastische gevolgen hebben voor gezinnen met meerderjarige kinderen. Als deze wet er zo door komt, hebben ouders en meerderjarige kinderen alleen nog gezamenlijk recht op een bijstandsuitkering voor een gezin. Dat wordt berekend via de zogenaamde huishoudtoets. 

Een huishoudtoets houdt in dat kinderen geen bijstandsuitkering krijgen als de ouders ook al in de bijstand zitten. Ze hebben alleen een gezamenlijk recht op de gezinsuitkering. Als diezelfde kinderen gaan werken, verliezen de ouders hun bijstandsuitkering, of worden ze gekort, omdat het inkomen van het kind meetelt. Niet bepaald een stimulans om te gaan werken of om thuis te blijven wonen. 

De Sociaal raadslieden steunen het voorstel van de G4, omdat dit de jongeren die thuis wonen een vorm van ‘zak- en kleedgeld’ toe staat, en er dus een vorm van zelfstandigheid blijf. De G4 sluit hiermee aan bij de bijstandsnorm die geldt voor personen die in een intramurale instelling verblijven: circa € 340 per maand. Het voorstel van de G4 stimuleert jongeren om werk te zoeken en voorkomt dat gezinnen ontwricht worden, omdat kinderen noodzakelijk uit huis moeten. Ook hoeven kinderen volgens de G4 niet mee te betalen aan schulden van ouders en vice versa. Het is bovendien een eenvoudig voorstel dat makkelijker is uit te voeren.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden heeft onlangs staatssecretaris De Krom al gewezen op meer ongewenste verstrekkende gevolgen van zijn wetsvoorstel Wwb. Want ook bij schulden en beslag op inkomen wil De Krom deze bijstandsregels toepassen. Als dan beslag op het inkomen van de ouder wordt gelegd, telt volgens de huishoudtoets het inkomen van het kind mee, en moet het kind dus meebetalen aan de schuld van de ouder, en andersom.

Staatssecretaris De Krom wil dat de nieuwe bijstandswet op 1 januari 2012 ingaat. De VNG heeft er al op gewezen dat dit organisatorisch en technisch een groot probleem gaat worden. Grootste struikelblok is deze huishoudtoets. Het alternatieve plan van de G4 zou op 1 juli 2012 ingevoerd kunnen worden. Liever nog willen de gemeenten alle wijzigingen in de Wwb en de nieuwe Wet werken naar vermogen gelijktijdig invoeren op 1 januari 2013. Op 19 december spreekt de Eerste Kamer over de bijstandswet.

Perscontacten: Jennifer Elich, senior communicatieadviseur MOgroep, tel. 06 15 06 07 36, elich@mogroep.nl

Bron: MOgroep
Trefwoorden: huishoudtoets, wwb
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten