Nieuwsbericht

Infographic De kracht van de mbo sociaal werker

16 juni 2022 | 2 minuten lezen

Het sociaal werk kán niet zonder mbo’ers. Ze kijken vanuit een andere invalshoek dan hbo’ers en juist dat is aanvullend. Op het grootste kennisfestival van Nederland sprak Lex Staal over de kracht van de mbo sociaal werker: "Het sociaal werk heeft de toekomst en mbo’ers zijn daarbij keihard nodig. Nabijheid, verbinden en vertrouwen zit in het dna van mbo’ers sociaal werk."

De 'hbo’isering' van het sociaal werk verdient een weerwoord, vinden werkgevers in het sociaal werk en het onderwijs. Daarom zijn zij samen met vakbonden, ondersteund door het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, een Actieagenda gestart met als doel de positie van de mbo’er in het sociaal werk versterken. Want juist een optimale mix van diverse (geschoolde) professionals maakt het sociaal werk zo slagvaardig en succesvol.

Focus in de regio
Landelijk kan het arbeidsmarktplatform Sociaal Werk werkt! bijdragen aan het resultaat, met bijvoorbeeld meer functies en ontwikkelmogelijkheden in de cao, bewustwordingsacties en de ontwikkeling van handige producten. Maar de focus ligt in de regio. Dáár moet het gaan gebeuren, dáár moeten onderwijs en werkveld elkaar vinden en samen goed, actueel onderwijs maken in de praktijk, dat aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst. Dat gebeurt al in verschillende gemeenten waaronder in de stedendriehoek Zutphen, Deventer en Apeldoorn. Deventer was dan ook de plaats waar het kennisfestival plaatsvond. En zij kregen de primeur: de presentatie van de infographic ‘De kracht van de mbo sociaal werker’. Lex Staal: "Jullie hebben elkaar als onderwijs en werkveld al jaren geleden gevonden en met steun van de provincie de positie van de mbo’er in het sociaal werk versterkt. Samen hebben jullie vormgegeven aan de innovatie van onderwijs in de praktijk." Die samenwerking is cruciaal en moet verduurzaamd worden. Sociaal werk en onderwijs hebben elkaar structureel nodig: samenwerking moet niet afhangen van beschikbare cofinanciering.

Structureel samenwerken
Staal: "De situatie op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het sociaal werk vragen om die structurele samenwerking. We moeten jonge mensen in de praktijk samen opleiden, maar zullen ook het onderwijs moeten afstemmen op de behoeften van (volwassen) zij-instromers. Samen verantwoordelijkheid nemen – ook voor de zo cruciale begeleiding – is essentieel, niet alleen voor de opleiding van beginnende beroepsbeoefenaren maar ook voor de ontwikkeling van de al werkzame sociaal werkers. Dat is ook nodig om hen te binden aan de sector. Ik wijs dan ook nogmaals op het belang van het structureel voortzetten van deze samenwerking en roep jullie op hierin te blijven investeren. Als we daar landelijk vanuit de Actieagenda in kunnen ondersteunen, dan hoor ik dat graag."

De kracht van de mbo sociaal werker
De infographic toont hoe veelzijdig en breed inzetbaar mbo sociaal werkers zijn. Ze dragen bij aan opbouwwerk, maatschappelijke opvang, het tegengaan van eenzaamheid, een gezonde leefstijl en meer. Ze hebben skills waarmee ze teams versterken, brengen kennis over maatschappelijke vraagstukken en methodische kennis mee én de praktijkervaring die zij tijdens hun stage opdoen. Met deze infographic wil de Actieagenda De kracht van de mbo sociaal werker de eenzijdige focus op opleidingsniveau doorbreken, door te laten zien dat diversiteit in teams bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning aan bewoners. Sociaal werk staat voor een inclusieve samenleving en moet daarvan een afspiegeling zijn.

Download hieronder de infographic, klik en ontdek hoe mbo sociaal werkers ook aan jouw organisatie kunnen bijdragen.

Links
Nieuwbericht ‘Benut het potentieel van mbo sociaal werkers beter!’
Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk werkt!

Lid wordenContact