Nieuwsbericht

Meer preventie, inclusie én samenwerking: unieke gezamenlijke visie Wmo

15 april 2022 | 2 minuten lezen

De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag naar Wmo-ondersteuning en naar zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt de druk op mantelzorgers toe. 

Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn de handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo. ActiZ, de VNG, Sociaal Werk Nederland (SWN), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgthuisnl en het ministerie van VWS presenteren daarom hun visie op een duurzaam partnerschap en uitvoering in de Wmo:

Duurzaam partnerschap op basis van gelijkwaardigheid
De maatschappelijke opgave vraagt niet alleen om een inhoudelijke andere aanpak, maar ook om een andere manier van samenwerking. Dit kan volgens een viertal bouwstenen. Deze bouwstenen geven richting aan hoe er een strategisch en duurzaam partnerschap tussen gemeenten en aanbieders gecreëerd kan worden. Altijd in dialoog met inwoners. Om zo de Wmo-ondersteuning te versterken, te innoveren en te verduurzamen. Ook schetsen de opstellers van de visie de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het slagen van de verandering.

Van cure naar care en inclusieve samenleving
Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en nauw betrokken bij het opstellen van de gezamenlijke visie: ‘Het gesprek over een toekomstbestendige Wmo moet naast geld en zorg, veel meer gaan over Nederland als inclusieve samenleving. Dit helpt inwoners om samen redzaam te zijn en draagt mede bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Zo beperken we de vraag naar ondersteuning en (zwaardere) zorg.'

Start bij het ingewikkelde alledaagse sociaal functioneren
Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland: "Bewoners vragen allereerst om nabije ondersteuning in het alledaagse sociaal functioneren. Denk aan problemen met inkomen, toeslagen, eenzaamheid of schaamte. Met daarbij ook zorg. Het huidige systeem heeft die vraagvolgorde omgedraaid, met als gevolg een gemedicaliseerd denken waarbij mensen 'hun ziekte of pech zijn', andere problemen te groot worden en ook weer zelfs ziekmakend zijn. De oplossing voor de toekomst ligt dan ook grotendeels in het versterken van de sociale basis mét dus de gewenste omslag van cure-denken naar care'. Omzien naar elkaar, preventie beschikbaar maken in je buurt dus!”

Sociale verbondenheid stimuleren
Ook Ad van Rijen van Sociaal Werk Nederland wijst op de financiële onhoudbaarheid van de huidige Wmo. Dat het anders kan, betaalbaarder, bewijst bijvoorbeeld Denemarken volgens hem. Daar wordt meer uitgegaan van zelfredzaamheid van mensen en vallen minder zaken onder zorg. De Deense overheid trekt minder geld uit voor dingen waar de overheid in Nederland wél voor betaalt. ‘Gebouwen van aanbieders in zorg en welzijn zien er minder luxe uit, maar de bewoners maken daar tot op het laatst meer onderdeel uit van het dagelijks leven dan in Nederland. Bovendien is het levendiger in verpleeghuizen en is er meer verbinding met de buitenwereld, met de buurt.’ [Bron: VNG Magazine nummer 6, 15 april 2022]

Meer informatie
U vindt het visiestuk 'Naar meer preventie, inclusie én samenwerking: visie op duurzaam partnerschap en uitvoering in de Wmo' hier en als bijlage.
Lees ook het artikel van VNG Magazine over de gezamenlijke visie: