Nieuwsbericht

Voorlichtingsbijeenkomst: doorvertaling arbeidsmarkttoeslag 1,13%

4 april 2022 | 1 minuut lezen

Eind 2021 werd duidelijk dat de structurele middelen voor de middeninkomens voor zorgmedewerkers, ook worden doorgevoerd voor het sociaal werk. De uitwerking van deze maatregel is inmiddels rond, dus kunnen we delen hoe de doorvertaling eruit gaat zien voor het sociaal werk en wat er wordt verwacht van de werkgever. Over dit thema organiseert Sociaal Werk Nederland op 19 april een online voorlichtingsbijeenkomst, direct aanmelden kan hier.

Wat wordt er verwacht van de werkgever
De structurele middelen worden aangewend voor een arbeidsmarktoeslag die 1,13% van het loon van middeninkomens omvat. De volgende aandachtspunten zijn hierop van toepassing: 

  • Voor alle functies en werkzaamheden in het primair proces in de salarisschalen 4 t/m 9 van de cao sociaal werk.
  • Met terugwerkende kracht met als ingangsdatum 1 januari 2022.  
  • De arbeidsmarkttoeslag van 1,13 % is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en indien van toepassing overige met het salaris samenhangende toeslagen en vergoedingen en zal tevens in de grondslag voor de pensioenopbouw meetellen. 
  • Deze afspraken worden opgenomen in de cao, de totale tekst zal waarschijnlijk midden april beschikbaar zijn.
  • Middelen komen via de gemeente beschikbaar en worden verwerkt in de looncomponent van de Wmo en de Jeugdwet.

Uitzonderingen
De werkgever is verplicht deze toeslag door te voeren. In twee situaties geldt hierop een uitzondering: 

  • Indien een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen en niet aan deze afspraak kan voldoen is, met instemming van de medezeggenschap en onder voorwaarden dat de organisatie dit aantoont, alsmede welk percentage wel haalbaar is, een ontheffingsverzoek mogelijk bij de cao-tafel sociaal werk.
  • Indien de middelen niet via de gemeente beschikbaar komen, meldt de organisatie zich bij de cao-tafel en zal, gelet op het convenant, Sociaal Werk Nederland met ondersteuning van de vakbonden de minister van VWS verzoeken de gemeente het convenant te laten naleven. 

Meer informatie
Sociaal Werk Nederland organiseert op 19 april een online voorlichtingsbijeenkomst over dit thema. De bijeenkomst is met name bedoeld voor werkgevers. De bijeenkomst gaat over de maatregel, de gevolgen en hoe te handelen als de gemeente niet automatisch de extra middelen beschikbaar stelt.

  • Wanneer: 19 april van 9:30 tot 11:30
  • Waar: online
  • Aanmelden

Verder heeft de VNG heeft een waardevolle factsheet samengesteld met meer informatie over de doorvertaling van de salarisstijging. Deze factsheet is hier te raadplegen.

Profielfoto van Rinckes
19 april 2022
Profielfoto van Rinckes
19 april 2022

Ik heb een ticket besteld, maar kom niet in de bijeenkomst

Profielfoto van Gertjan Kaaij
Gertjan Kaaij
19 april 2022
Profielfoto van Gertjan Kaaij
Gertjan Kaaij
19 april 2022

ik had het zelfde helaas. Ik hoop dat we 'webinar' kunnen terugkijken.

Profielfoto van Bieleveldt
20 april 2022
Profielfoto van Bieleveldt
20 april 2022

Door technische problemen kon ik pas later aanhaken. Ik heb daardoor het eerste half uur gemist. Zou de presentatie met de deelnemers gedeeld kunnen worden? Dat zou fijn zijn. Alvast bedankt. 

Vriendelijke groet.

Profielfoto van Peet de Graaf
29 april 2022
Profielfoto van Peet de Graaf
29 april 2022

tijdens het webinar werden veel vragen gesteld, onder andere over welke functies wel of niet tot het primaireproces worden gerekend. Toegezegd is dat er een terugkoppeling zou volgen. Is al bekend wanneer deze terugkoppeling te verwachten is?

En, is al bekend wanneer de CAO tekst wordt vastgesteld? Ik heb begrpen dat dat het moment is dat salarisverwerkers een en ander in hun systemen kunnen verwerken?

Profielfoto van van Belle
30 mei 2022
Profielfoto van van Belle
30 mei 2022

Beste Thomas,

Is er een mogelijkheid om de bijeenkomst terug te zien?

mvg