Nieuwsbericht

Oekraïne - oproep, informatie & inspiratie sociaal werk en vrijwillige inzet

23 maart 2022 | 2 minuten lezen

Duizenden inwoners van Oekraïne belanden nu in buurten en wijken in Nederland. Dat betekent ook extra vraag naar hulp en ondersteuning aan het sociaal werk en vrijiwllige inzet in die buurten. 

Eric van der Burg, onze voormalige voorzitter en nu staatssecretaris van Asiel en Migratie, heeft aan Sociaal Werk Nederland en o.a. het Leger des Heils, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland en COA gevraagd hoe wij kunnen bijdragen in de opvang van mogelijk 50.000 Oekraïense vluchtelingen. Want met volle asielzoekerscentra wordt een komst van zo’n groot aantal ontheemden een enorme klus. Opvang van mensen in buurten is daarbij onvermijdelijk.

Inzet vrijwilligers
Er is een landelijke crisisorganisatie opgericht, waar o.a. onze lidorganisatie het Leger des Heils deel van uitmaakt, die kijkt naar wat er wanneer moet gebeuren, op de korte en langere termijn. Voor de kortere termijn is voor een goede en kansrijke opvang in de buurt de inzet van vrijwilligers nodig om gastgezinnen voor vluchtelingen te begeleiden, maar ook zijn vrijwilligers voor de noodopvanglocaties heel erg welkom.

Sociaal Werk Nederland doet een beroep op de lidorganisaties om het potentieel van onze vrijwilligers aan te boren.
Gelukkig is Nederland nog steeds een land waarin heel veel mensen vrijwilligerswerk doen, en het sociaal werk er is om ondersteuning te bieden. Het sociaal werk staat dicht bij mensen en is van mensen. Wij zijn in de buurt waar we nodig zijn. We gaan gezamenlijk dit vraagstuk oplossen. 
Oproep: goed lopende acties en andere inspiratie om landelijk te delen is welkom! Mail aan info@sociaalwerk.nl ovv 'Oekraine'. 

In de bijlage staat uitgelegd hoe vrijwilligers zich kunnen aanmelden.
Zie verder ook deze handige bijlagen en websites:

Lid wordenContact