Nieuwsbericht

Nieuwe beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening

18 maart 2022 | 2 minuten lezen

“Ik denk dat deze nieuwe beroepscompetentieset ons als professionals een fundament biedt voor ons werk. En dat het ons helpt om onze trots  op het vak uit te dragen,” aldus John Wildenberg, schuldhulpverlener van het jaar 2020. De competenties zijn vooral bedoeld voor de professionals in het werkgebied van sociaal-financiële dienstverlening.  ‘Met de beroepscompetenties willen we professionals, teams en organisaties helpen het vakmanschap te versterken zodat inwoners met (risico op) financiële problematiek tijdige en goede hulp krijgen’, stelt Edwin Luttik, projectleider vanuit Sociaal Werk Nederland bij het programma Schouders Eronder. 

Duurzame financiële bestaanszekerheid centraal
Het vertrekpunt van de beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening is de situatie van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om hun duurzame financiële bestaanszekerheid. Daar hoort bij dat je er vroeg bij bent, goed luistert en kijkt, tijdig signaleert en uiteraard liever financiële problemen voorkomt. Daar hoort ook meer nazorg bij, contact houden met mensen en hen helpen om een goede schuldenvrije toekomst op te bouwen. En het betekent oog hebben voor andere, achterliggende sociale en psychische problematiek. En begrijpen dat schulden stress met zich meebrengen. En weten hoe je vanuit die wetenschap goed kunt ondersteunen.

Voor wie
De beroepscompetenties zijn bedoeld voor alle professionals die in het vakgebied sociaal-financiële dienstverlening werkzaam zijn. Ongeacht of zij werken bij een gemeente, een sociaalwerkorganisatie, een schuldhulporganisaties of een commerciële organisatie in het vakgebied. En ongeacht hun functie. De beroepscompetenties zijn er voor schuldhulpverleners, sociaal werkers, financieel coaches, bewindvoerders, nazorgconsulenten en al die andere professionals.

Ondersteuning in de praktijk
Om de beroepscompetenties toegankelijk en praktisch inzetbaar te maken in de praktijk, is een aantal producten en tools gemaakt. Zoals het vaarwater van financiële bestaanszekerheid en twee gesprekstools. Je vindt ze op deze website. De eerste gesprekstool kun je binnen je organisatie gebruiken om je (gewenste) positie in het vaarwater van financiële bestaanszekerheid helder te krijgen. Met de tweede gesprekstool krijg je in beeld welke competenties je al in huis hebt, welke je eventueel nog nodig hebt en hoe je die kunt realiseren. Op het congres van de NVVK op 12 april gaan we in een workshop met de deelnemers aan de slag met deze gesprekstools. Als je als professional met je team en je organisatie of samen met andere organisatie een stap in de ontwikkeling van je vakmanschap wilt zetten, en daarin behoefte hebt aan advies/begeleiding vanuit het project, neem dan vooral contact op.

De nieuwe beroepscompetenties voor het werkgebied sociaal-financiële dienstverlening zijn gepresenteerd tijdens het webinar Samen werken aan financiële bestaanszekerheid op 10 maart jl.. Terugkijken? Zie hieronder. 

Meer informatie

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG werkten de afgelopen jaren samen in het programma Schouders Eronder aan onder meer de Beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening. In samenwerking met NVVBS en SAM, én in nauw overleg met het werkveld, zijn daartoe (clusters van) competenties waarover een professional dient te beschikken ontwikkeld, gevalideerd en gelegitimeerd.

Lid wordenContact