Nieuwsbericht

Extra toelichting naar gemeenten over loonsverhoging sociaal werk

16 februari 2022 | 1 minuut lezen

Al eerder konden we u laten weten dat de 1,13% structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers ook beschikbaar komt voor het sociaal werk. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier de benodigde middelen voor. Door onduidelijkheden verloopt de toekenning niet altijd even soepel.

We hebben dit soort signalen van onze leden gemeld aan de VNG. Gemeenten liepen tegen dezelfde onduidelijkheden aan. Het ministerie van VWS heeft nu een factsheet gemaakt met uitleg over de doorvertaling van het extra budget voor de stijging van salarissen van middengroepen in de zorg en het sociaal werk. Gemeenten zijn inmiddels in het bezit van de factsheet.

Mede namens het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland en werkgevers in de zorg riep de VNG op 9 november vorig jaar haar leden op om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13%. Lees hier meer over de 1,13%. 

De factsheet 'Doorvertaling extra € 675 miljoen voor salarisstijging middengroepen zorg'

Lid wordenContact