Nieuwsbericht

Terugkijken? Online Jongerenwerk #Awareness-training!

24 januari 2022 | 2 minuten lezen

Terugkijken? Online Jongerenwerk #Awareness-training!
In 2021 organiseerde Sociaal werk Nederland 12 bijeenkomsten over online jongerenwerk. Voor wie daar toen niet bij kon zijn, of gewoon wil terugkijken: de training staat nu online.

Dat jongerenwerkers zowel online als offline moeten werken, is sinds corona geen opzienbarende uitspraak meer. Maar wat doe je wel en niet online? Wat zijn de risico’s en wat is de meerwaarde?

Mix van online en offline
De trainingen worden verzorgd door Ricardo Danning, leidinggevende bij JOZ in Rotterdam en Iliass Tajdirti. 'Wij zeggen altijd: de jeugd bepaalt onze inzet. We moeten zijn waar de jeugd is. Vier jaar geleden zagen we dat onze doelgroep massaal actief werd op sociale media. Dus moet je dat als jongerenwerker ook. In eerste instantie deden we dat met een klein groepje, maar inmiddels zijn al onze 65 jongerenwerkers actief op sociale media. Voor ons is het inmiddels een integraal onderdeel van ons werk; online kun je laagdrempelig in contact komen en blijven met jongeren, en andersom. Het onlinewerken versterkt dus de informatiepositie van onze jongerenwerkers; het vergroot hun werkterrein, zodat ze niet alleen bekende, maar ook onbekende jongeren kunnen bereiken.’

Ricardo. ‘Je moet echt een goede mix zien te vinden en die twee werelden constant met elkaar verbinden. Bij ons is dat ongeveer 25% online en 75% offline. Daarin hebben we onze jongerenwerkers ook gefaciliteerd, en ik spreek ze er ook op aan. “Ik zie je te weinig online, wat is er aan de hand?” En bij sollicitatiegesprekken vragen we er expliciet naar: ben je een beetje handig met sociale media? Zo niet: ben je bereid daaraan te werken?’

Faciliteer je jongerenwerkers
En dat is wat Ricardo betreft vast een les uit de training: als je als organisatie wil dat je jongerenwerkers ook online werken – ‘en dat wil je’ – dan moet je ze daarvoor in de gelegenheid stellen. ‘Punt één: zorg voor een visie op onlinewerken die het belang ervan onderschrijft. Punt twee: zorg voor goed materiaal, dus een goede laptop en dito telefoon. En drie: geef ze voldoende onlinewerktijd.’

Beeld: Ricardo Danning.
Iliass Tajdirti is sociaal ondernemer en lid van de gebiedscommissie IJsselmonde

Lid wordenContact