Nieuwsbericht

30 burgemeesters roepen op coronabeleid te herzien

20 januari 2022 | 1 minuut lezen

In een opiniestuk in de Volkskrant van 19 januari 2022, schrijven 30 burgemeesters een noodkreet aan het kabinet-Rutte IV: de logica in het coronabeleid is zoek. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur. ‘Een repressieve overheid komt tegenover haar eigen burgers te staan.’

Sociaal Werk Nederland onderschrijft de analyse van de burgemeesters. In reactie op het regeerakkoord gaf Sociaal Werk Nederland eerder ook aan dat Nederland behoefte heeft aan herstel van vertrouwen tussen overheid en burgers, sociale verbondenheid en bestaanszekerheid. Sociaal Werk Nederland ontving de afgelopen maanden van diverse directeur- bestuurders bezorgde berichten over de door de 30 burgemeesters gesignaleerde bestuurlijke ontwikkeling, waardoor gedurende de coronaperiode steeds minder sprake is van een betrouwbare zorgzame overheid die met burgers werkt vanuit samenwerking en verantwoordelijkheid. 

De burgemeesters willen ‘ook in staat zijn om in deze moeilijke tijd naast onze inwoners, onze ondernemers, onze kunstenaars enzovoort te staan en een beschermende arm om hen heen te kunnen slaan, in plaats van hen alsmaar te bestraffen.’ De afgelopen twee jaar is er een situatie ontstaan waarin de overheid tegenover burgers komt te staan als wantrouwende repressie overheid.  

‘Ook de rol van maatschappelijke partners werd kleiner. Terwijl maatschappelijke sectoren in het begin werden uitgenodigd om te adviseren over een veilige organisatie van de anderhalvemetersamenleving, werden ze na verloop van tijd vooral geconfronteerd met de besluiten van het kabinet. In plaats van mede-eigenaar van de crisisbestrijding werden ze vooral – en vaak onterecht – in de hoek gedrukt van lobbyisten voor het eigenbelang.’

Sociaalwerkorganisaties in gemeenten zien dit als geen ander in de dagelijkse praktijk terug. Als partner in wijken en buurten staan zij klaar om met colleges van Burgemeester en Wethouders naast en met inwoners te bouwen aan de sociale verbondenheid. Herstel van vertrouwen in de overheid vraagt een betere aansluiting van 'Den Haag' met de bewoners en maatschappelijke organisaties in de alledaagse realiteit. 

Zie hier de link naar het Volkskrantartikel, en de pagina van de NOS.

Bijlagen