Nieuwsbericht

Aanmelden webinar: Aan de slag met leefbare en vitale wijken

18 januari 2022 | 1 minuut lezen

Een vitale wijk ontstaat door samenwerking tussen gemeente, woon-, zorg- en welzijnsorganisaties én bewoners in de wijk. Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Dat laten we zien in vier webinars. We starten met een kijkje in de wijk Ruwaard in Oss.

Samenwerken met de bewoners en de wonen-, zorg- en welzijnspartners is de clou. Met de maatschappelijke coalitie vanuit de Actieagenda Wonen organiseren we vier webinars waarin we ingaan op twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking. Voorbeelden waarvan alle coalitiepartners zeggen 'Zo doen we dat!'

Het eerste webinar vindt plaats op 9 februari 2022. De wijk Ruwaard in Oss staat dan centraal. Een uitgelezen kans om te leren van hun ervaringen.
Meld je aan en bekijk het filmpje.

Actieagenda Wonen
Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van de maatschappelijke coalitie die samen met Platform 31 het initiatief nam voor het digitale magazine en de vier webinars. De coalitie bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Valente, VNG en de Woonbond, en werkt samen vanuit de Actieagenda Wonen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

De webinars vinden plaats in de aanloop naar de nieuwe ronde prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

Lid wordenContact