Nieuwsbericht

Uitnodiging vijfde editie Leergang 'Sociaal Werk Werkt'

5 januari 2022 | 2 minuten lezen

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. In de Thematranche Welzijn van In voor zorg! gingen 28 organisaties voor sociaal werk aan de slag met het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van hun werkzaamheden. Omdat er voor de vierde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of de Leergang werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland en Verdiwel een vijfde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Uit het onderzoek “Sociaal werk rendeert!” van Sociaal Werk Werkt! blijkt dat sociaal werk geld bespaart op specialistische zorg. Het bruto rendement ligt op ongeveer 1.6. Dat betekent dat de baten een factor 1,6 hoger zijn dan de uitgaven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SEOR in opdracht van Sociaal Werk Werkt! Nu kunnen we met een wetenschappelijke onderbouwing aantonen dat sociaal werk rendabel is en geld bespaart.
Als vervolg op de Thematranche Welzijn ontwikkelden Sociaal Werk Nederland en Verdiwel in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:


1. “Impact en outcome sociaal werk”;
2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
3. “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond al in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019, een derde in 2019 en een vierde in 2020-2021. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2022 dus een vijfde editie van deze zeer succesvolle Leergang.

Waarom deze leergang?
Het speelveld waarin de sociaalwerkorganisatie zich beweegt, verandert continu en razendsnel. Gemeenten hebben steeds meer verantwoordelijkheid gekregen en van burgers zelf wordt veel meer initiatief verwacht. Subsidie aanvragen voor activiteiten voldoet al lang niet meer. Oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken is de nieuwe realiteit. Producten aanbieden raakt uit de tijd, steeds vaker worden integrale aanpakken in co-creatie met anderen gevraagd en zoekt men samen echte oplossingen. Een zakelijke cultuur waarbij wordt afgerekend op resultaat wordt gemeengoed.

Dit vraagt nogal wat van organisaties en betrokkenen. Gezamenlijk doelen formuleren, samen leren en monitoring en effectmeting zijn hierbij cruciaal. Dit vereist nieuw leiderschap van bestuurders die richting weten te geven aan de noodzakelijke transformaties; die niet star vasthouden aan traditionele overtuigingen en principes. Dit vraagt om succesvolle ondernemers die kansen herkennen in alle veranderingen, die in beweging komen, hun mensen meekrijgen en uiteindelijk aansluiten op en mede richting geven aan de nieuwe werkelijkheid.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Lid wordenContact