Nieuwsbericht

Handreiking voor verhoging looncomponent bij lopende contracten

22 december 2021 | 1 minuut lezen

Aan de verhoging van de tarieven voor sociaal werk door gemeenten (zie hier eerdere berichtgeving) zitten een aantal haken en ogen. Een van die vraagstukken is hoe om te gaan met lopende contracten bij aanbesteding. In opdracht van de VNG is hier een handreiking voor gemaakt. Deze is bedoeld voor gemeenten en is hier te bekijken.

Mede namens het ministerie van VWS en de werkgevers in de zorg riep de VNG onlangs op om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning en jeugdhulp per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13%. De handreiking is in opdracht van de VNG gemaakt door Victor Advocaten.

Er is een  onderscheid in het enerzijds aanpassen van contracten die tot stand zijn gekomen onder de Europese Aanbestedingswet en anderzijds het aanpassen van subsidieovereenkomsten. Voor contracten die afgesloten zijn onder de Europose aanbestedingswet biedt deze publicatie een stappenplan om de salarisverhoging te verwerken in de contracten tussen gemeente en aanbieder. De subsidieverlening en de subsidievaststelling kunnen zonder problemen worden gewijzigd krachtens de Awb teneinde de verhoging van de looncomponent te verwerken. De handreiking gaat derhalve niet verder in op subsidieverlening en -vaststelling.

Begin januari verstrekken genoemde partijen informatie over een bemiddelingsroute ingeval meningsverschillen tussen gemeente en aanbieder over de verwerking van verhoging van de looncomponent.

Lid wordenContact