Nieuwsbericht

Het Kennishuis Sociaal Werk staat in de steigers

23 november 2021 | 3 minuten lezen

In de afgelopen jaar gepubliceerde Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk staan de onderwerpen en vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig hebben helder bijeen. Het geeft een helder beeld van wat sociaal werk uniek maakt. Dit jaar wordt onder leiding van een regiegroep hard gebouwd aan het vervolg, een Kennishuis Sociaal Werk. Waarom is dat nodig en wat kunnen we verwachten?
Een gesprek met onafhankelijk projectleider Erna Hooghiemstra, Lex Staal (Sociaal Werk Nederland) en Mariël van Pelt (Movisie).

Hoe is de agenda ontvangen?
Mariël van Pelt: ‘De agenda is heel goed ontvangen. Zowel in Den Haag bij het ministerie van VWS, als bij allerlei partijen in het veld: denk aan hbo- en mbo-opleidingen sociaal werk, werkgevers, gemeenten en professionals, en heel belangrijk - ook bij verstrekkers van onderzoeksubsidies als Regieorgaan SIA en ZonMW. Er is waardering voor de duidelijke focus die echt gezamenlijk wordt gedragen. Een hele prestatie in een veld met zoveel verschillende belangen en perspectieven.’

Lex Staal: ‘Die waardering is er ook, omdat de Agenda in het eerste deel ingaat op wat de kern en het unieke van sociaal werk is. Uniek in de zin van wat sociaal werk onderscheidt van andere beroepsgroepen en vakgebieden die uiteraard ook betrokken zijn bij dezelfde soort sociale vraagstukken: politieagenten, verpleegkundigen, leerkrachten, woningbouwers etc. Die kern is heel goed verwoord en dat dat helpt om de gemeenschappelijke deler van sociaal werk uit te dragen.’

Erna Hooghiemstra: ‘Het unieke van dit traject is dat het gezamenlijk met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Het is geen agenda vóór beleid, onderwijs en praktijk, het is een agenda van beleid, onderwijs en praktijk. Het ministerie van VWS heeft de trajectbegeleiding betaald en daarmee het proces gefaciliteerd. Ze waren onder de indruk van het resultaat, zowel het proces (de gezamenlijke aanpak) als de inhoud. De directeur DMO van VWS, Maartje Roelofs, benadrukte hoe belangrijk ook de bijvangst was: een compacte omschrijving van - zoals zij het zo mooi benoemde- de common-ground van sociaal werk en zag dit als een goede basis om kennis vanuit al die verschillende betrokkenen te gaan versterken.’Waarom is het versterken van de (wetenschappelijke) onderbouwing van het sociaal werk nodig?
Mariël: ‘Als we kijken naar de internationale definitie van sociaal werk dan is sociaal werk zowel een wetenschappelijke discipline of anders geformuleerd een vakgebied als een professie. Versterken van sociaal werk gaat dus per definitie ook om het versterken van de wetenschappelijke discipline. Maar die wetenschappelijke discipline is er ook op gericht om het sociaal werk te onderbouwen en sociaal werkers van de kennis te voorzien die zij nodig hebben om hun beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en  hun dagelijkse werk zo goed mogelijk te doen.’

Lex: ‘Sociaal werkers hebben voor hun dagelijkse werk kennis nodig in hun rugzak. Kennis over sociale problemen, kennis over samenleven, kennis over effectieve aanpakken. In de opleiding krijgen zij veel methodiek aangereikt. De dynamiek in het sociaal werk en de omgeving is dusdanig dat dat niet genoeg is; als sociaal werker moet je permanent blijven werken aan actuele kennis over wat werkt en wat waarde toevoegt. Daarnaast helpt kennis bij het reflecteren in de dagelijkse praktijk op of je de goede dingen doet en ze ook op de goede manier doet. En bij het verantwoorden van je werk naar zowel inwoners toe als naar opdrachtgevers en de overheid. Je kunt beter uitleggen waarom je iets op een bepaalde manier aanpakt en wat dat oplevert of kan opleveren als je dat met kennis onderbouwt.’  

Het verdere interview vindt u op de website van Movisie, hier. 
De kennis- en Onderzoeksagenda staat hier. 

Regiegroep Kennishuis Sociaal Werk
Het bouwen van het kennishuis wordt begeleid door een regiegroep bestaande uit Judith Metz (Saxion Hogeschool), Jean Tillie ( Hogeschool van Amsterdam), Leonie le Sage (Hogeschool Rotterdam),  Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Jan Willem Bruins (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk BPSW) en Saskia Keuzenkamp (Movisie). De  volgende stakeholdersbijeenkomst van De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk vindt plaats op 30 november a.s.

Lid wordenContact